• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ဆင္းရဲမႈ ပေပ်ာက္ေစေရး အတြက္ တရုတ္ ကူညီပံ႔ပိုးမႈေပး

(GMT+08:00) 2017-03-16 15:01:37

တရုတ္ျပည္သည္ ဆင္းရဲမႈ ပေပ်ာက္ေစေရးကို အင္တိုက္အားတိုက္ ေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္း၊ ယခုလ ၇ရက္ေန႔က ၁၂ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္ ပဥၥမအႀကိမ္ အစည္းအေဝးတြင္ ဆင္းရဲမႈ ပေပ်ာက္ေစေရးႏွင္႔ ပတ္သက္၍ သီးသန္႔သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြကို က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးတြင္ ဆင္းရဲမႈ ပေပ်ာက္ေစေရးႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းသတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ ဆင္းရဲမႈ ပေပ်ာက္ေစေရးရံုး ဥကၠ႒ လ်ဴယံုဖူက ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းေထာက္ မ်ား၏ေမးျမန္းခ်က္ကို ျပန္လည္ ေျဖၾကားရာ၌ တရုတ္ျပည္ အေနႏွင္႔ ျပည္တြင္း ဆင္းရဲမႈ ပေပ်ာက္ေစေရး ေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေျခခံေပၚတြင္ ဆင္းရဲမႈ ေလွ်ာ႔ေပါ႔ ေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ၿပီး အာဆီယံႏွင္႔ ဆင္းရဲမႈ ေလွ်ာ႔ေပါ႔ေရး ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို တစ္ဆင္႔တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ တရုတ္ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္ႏွင္႔ ျပည္သူ႔ ႏိုင္ငံေရး အတိုင္ပင္ခံ ကြန္ဖရင္႔ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝး ၂ခု အေပၚ အာရံုစိုက္ၾကေသာ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင္႔ သတင္းေထာက္မ်ားသည္ စီအာအိုင္ သတင္းေထာက္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုခဲ႔ရာ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ဆင္းရဲမႈ ပေပ်ာက္ေစေရး အတြက္ တရုတ္ျပည္မွ ကူညီပံ႔ပိုးမႈေပးျခင္း အေပၚ မ်ားစြာ ခ်ီးက်ဴးေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

ျမန္မာ-တရုတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး အသင္း ဥကၠ႒ ဦးစိန္ဝင္းေအာင္က မၾကာခင္ႏွစ္မ်ားက ျမန္မာ-တရုတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး အသင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ တေလွ်ာက္လံုး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၿပီး တရုတ္ႏွင္႔ ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အၾကား ပညာေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္လည္း တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

၄င္းက ျမန္မာႏွင္႔ တရုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အၾကား အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာေရး နယ္ပယ္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ပညာသင္စရိတ္မတတ္ႏိုင္သည့္ ထူးခၽြန္ေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား အခ်ဳိ႕ အတြက္ သင္ယူေလ႔လာေရး အခြင္႔အလမ္း မ်ားဖန္တီး ေပးႏိုင္ရံုသာမကဘဲ ျမန္မာ႔ စီးပြားေရးႏွင္႔ လူမႈေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ လိုအပ္ေသာ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။

လာအုိ ႏိုင္ငံ Pathet Lao သတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ျဖစ္သည့္ Lamnguen Keovichitက မၾကာခင္ႏွစ္မ်ားက တရုတ္ႏွင္႔ လာအို ႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔ ေက်းလက္ ေဒသ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးႏွင္႔ ဆင္းရဲမႈ ေလွ်ာ႔ေပါ႔ေရး နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈရွိေသာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိခဲ႔ေၾကာင္း၊ လာအိုႏိုင္ငံ၏ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား ေလ႔က်င္႔ပ်ိဳးေထာင္ေပးေရး၊ ဆင္းရဲမႈ ပေပ်ာက္ေစေရး အေတြ႔အႀကံဳ အတူမွ်ေဝခံစားေရး ႏွင္႔ဆင္းရဲမႈ ေလွ်ာ႔ေပါ႔ေရး အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ႔ေရး အပါအဝင္ လာအုိ ေက်းလက္ ေဒသ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင္႔ ဆင္းရဲမႈ ေလွ်ာ႔ေပါ႔ေရး လုပ္ငန္း အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အက်ိဳးျပဳစြမ္းေဆာင္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ကေမၻာဒီးယား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး သုေတသန အကယ္ဒမီ သုေတသီ၊ ကေမၻာဒီးယား ဒုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အတိုင္ပင္ခံ အရာရွိ Chap Sotharithက မၾကာခင္ ႏွစ္မ်ားက ကေမၻာဒီးယား၏ ႏွစ္စဥ္ ပ်မ္းမွ် ဂ်ီဒီပီ တိုးႏႈန္းမွာ ၇ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း၊ ႏွစ္စဥ္ ပ်မ္းမွ် ဆင္းရဲမႈ ေလွ်ာ႔ေပါ႔ေရးႏႈန္းမွာ ၁ရာခိုင္ႏႈန္းရွိကာ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ဆင္းရဲမႈႏႈန္းမွာ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀အထိ က်ဆင္းသြားခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယင္းေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိျခင္းသည္ ကေမၻာ ဒီးယား၏ ဆင္းရဲမႈ ေလွ်ာ႔ေပါ႔ေရး လုပ္ငန္း အတြက္ တရုတ္ျပည္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ကူညီပံ႔ပိုးမႈေပးျခင္းႏွင္႔ ခဲြမရေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

 

   Webradio