• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• ၁၂ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လုံးဆုိ္င္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ပဥၥမ အၾကိမ္ အစည္းအေဝး က်င္းပျပီးစီး 2017YY03MM15DD
• ၁၂ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္သူ႔ ႏိုင္ငံေရးအတိုင္ပင္ခံကြန္ဖရင့္ ပဥၥမအႀကိမ္ အစည္းအေဝး ပိတ္ပဲြအခမ္းအနား က်င္းပ 2017YY03MM13DD
• တရုတ္ျပည္လံုးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ အစည္းအေဝးမွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ အခ်ိဳ႕၏ စိစစ္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရီွက်င္႔ဖိန္၊ လီေခ႔ခ်န္၊ က်န္းတယ္က်န္၊ လ်ဴယြင္ရွန္၊ ဝမ္ခ်ီရွန္၊ က်န္းေကာင္းလိ အသီးသီးပါဝင္ 2017YY03MM11DD
• တရုတ္ျပည္လံုးဆုိင္ရာျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္အစည္းအေဝးမွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အခ်ိဳ႕၏စိစစ္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လီေခ႔ခ်န္၊ က်န္းတယ္က်န္၊ ယြိက်င္႔ရွိန္၊ ဝမ္ခ်ီရွန္၊ က်န္းေကာင္းလိ အသီးသီးပါဝင္ 2017YY03MM10DD
• တရုတ္ျပည္လံုးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္အစည္းအေဝး စိခြ်မ္းကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔၏ စိစစ္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရွီက်င္႔ဖိန္ပါဝင္ 2017YY03MM09DD
• ၁၂ၾကိမ္ေျမာက္NPCပဥၥမအၾကိမ္အစည္းအေဝးသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ႏို္င္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဝမ္ယိက်င္းပ 2017YY03MM08DD
• ရွန္းတုန္းကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔စိစစ္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လီေခ႔ခ်န္ပါဝင္ 2017YY03MM07DD
• ရွန္ဟုိင္းကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔စိစစ္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရွီက်င္႔ဖိန္ပါဝင္ 2017YY03MM06DD
• ၁၂ၾကိမ္ေျမာက္တရုတ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ပဥၥမအၾကိမ္အစည္းအေဝး က်င္းပ 2017YY03MM05DD
• ၂၀၁၇ခုႏွစ္အစိုးရလုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာကို ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္လီေခ့ခ်န္က တင္သြင္းေနစဥ္ 2017YY03MM05DD
• ၁၂ၾကိမ္ေျမာက္NPC ၅ၾကိမ္အစည္းအေဝးစတင္က်င္းပ 2017YY03MM05DD
• တရုတ္ျပည္သူ႔နုိင္ငံေရးအတုိင္ပင္ခံကြန္ဖရင္႔ အစည္းအေဝး ယေန႔ ဖြင္႔လွစ္ 2017YY03MM03DD
   Webradio