• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ အေထြေထြညီလာခံဖြင္႔ပြဲ အခမ္းအနားကို ပီကင္းျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ၾကီးတြင္ က်င္းပ
More>>
• "တရုတ္-ရွီက်င္႔ဖိန္ကာလ" မွတ္တမ္းတင္ကား စတင္ထုတ္လႊင္႔
• ႏိုင္ငံတကာ ေရးရာမ်ားတြင္ တရုတ္ျပည္က ပိုမိုအေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ မေလးရွား လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဆို
• လူသားအတြက္ အက်ိဳးျပဳစြမ္းေဆာင္ျခင္းသည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္မ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရား ျဖစ္သည္ဟု ရွီက်င္႔ဖိန္ ဆုိ
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံတြင္ အစီရင္ခံစာ တင္ျပ၊ တရုတ္ ထူးျခားခ်က္ဝိေသသပါ ဆုိရွယ္လစ္သည္ ေခတ္သစ္ ဝင္ေရာက္
• တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ အာဏာက်င္႔သံုးႏိုင္စြမ္း တိုးျမွင္႔ရန္ လိုအပ္
• ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံ အျပီးတြင္ ဦးေဆာင္ ၾကီးၾကပ္ေရး ဌာနမ်ားကုိ တုိးျဖည္႔ ထားရွိမည္
• တရုတ္ျပည္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ႀကီးၾကပ္ေရး စနစ္ကို တည္ေဆာက္မည္
• တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ အဂတိလုိက္စားမွု တုိက္ဖ်က္ေရးကုိ အားျဖည္႔မည္
More>>

• ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ အေထြေထြညီလာခံဖြင္႔လွစ္၊ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ႏိုင္ငံေရး အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းေနစဥ္

• စီအာအိုင္ ဒု ဌာနမွဴး ထ်န္ယြိဟုန္က စီအာအိုင္အဂၤ​လိပ္​အစီအစဥ္ အသံသြင္းခန္းသို႔ ၾကည့္ရွုစစ္ေဆးေနစဥ္

• စီအာအိုင္ဌာနမွဴး ဝမ္ကိန္းညန္၊ ဒုတိယ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ယင္ခ်န္းတို႔က စီအာအိုင္မီဒီယာစင္တာသို႔ ၾကည့္​ရွု​စစ္​ေဆးေနစဥ္

• နိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္က 19th CPC ၌ သတင္းရယူေနစဥ္

• ျပည္တြင္းျပည္ပသတင္းေထာက္မ်ားက ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပည္လံုး ဆိုင္ရာ အေထြေထြညီလာခံ၌ သတင္းရယူေနစဥ္

• ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ အေထြေထြညီလာခံကို ပီကင္း ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ၾကီးတြင္ က်င္းပေနစဥ္

• ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ အေထြေထြညီလာခံမက်င္းပမီ တြင္ ကိုယ္စားလွယ္နွင္႔ ေတြ႔ဆံု

• ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ အေထြေထြညီလာခံဖြင္႔ပြဲ အခမ္းအနားကို ပီကင္းျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ၾကီးတြင္ က်င္းပ
More>>