• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ အေရြး ခံရျခင္းကုိ နုိင္ငံနွင္႔ နုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ေထာမနာ ျပဳ
More>>
• (၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ CPCအၿပီး တရုတ္ျပည္ရဲ႔ ေရွ႔အလားအလာ
• ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ CPC ျပည္လံုးဆိုင္ရာ အေထြေထြ ညီလာခံ၏ အႏွစ္သာရ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြကို ဘရာဇီးႏိုင္ငံရွိ တရုတ္ျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္႔ တေပါင္းတစည္းတည္း ျဖစ္ေရး တိုးျမွင္႔ျခင္း အဖဲြ႔ က်င္းပ
• ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ CPC ျပည္လံုးဆိုင္ရာ အေထြေထြ ညီလာခံ၏ အႏွစ္သာရ ေလ႔လာေရးႏွင္႔ က်င္႔သံုးေဆာင္ရြက္ေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြ က်င္းပ
• တရုတ္ျပည္ စီးပြားေရး အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္စြာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေပၚ အေလး ထားၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အေပၚ လိုအပ္မႈ ပိုမ်ားလာမည္ဟု ပညာရွင္မ်ားဆို
• 

တရုတ္ျပည္ မျဖစ္စဖူး ခိုင္မာသည့္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ခ်က္ျဖင္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို အင္တိုက္အားတိုက္ တြန္းအားေပးေနဟု ရွီက်င္႔ဖိန္ဆို

• အရည္အေသြးႏွင္႔ တြင္က်ယ္မႈ တိုးျမွင္႔ေရးသည္ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ အေလးထားခ်က္ ျဖစ္ဟု ပညာရွင္မ်ားဆို
• ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ၾကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝး က်င္းပ
• တရုတ္ ဗဟုိလုပ္ငန္းဌာနမ်ားသည္ ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံ အေၾကာင္း ေလ႔လာ
More>>

• (၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ CPCအၿပီး တရုတ္ျပည္ရဲ႔ ေရွ႔အလားအလာ

• ရွီက်င္႔ဖိန္ဦးေဆာင္ေသာ၁၉ၾကိမ္ေျမာက္တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႔အျမဲတမ္းအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပသတင္းေထာက္မ်ားႏွင္႔ ေတြ႔ဆံု

• ရွီက်င္႔ဖိန္ဦးေဆာင္ေသာ၁၉ၾကိမ္ေျမာက္တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႔အျမဲတမ္းအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပသတင္းေထာက္မ်ားႏွင္႔ ေတြ႔ဆံု

• ျပည္တြင္းျပည္ပသတင္းေထာက္မ်ားသည္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္မႈျပဳလုပ္ေနစဥ္

• ျပည္တြင္းျပည္ပသတင္းေထာက္မ်ားသည္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္မႈျပဳလုပ္ေနစဥ္

• ျပည္တြင္းျပည္ပသတင္းေထာက္မ်ားသည္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္မႈျပဳလုပ္ေနစဥ္

• ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ အေထြေထြညီလာခံဖြင္႔လွစ္၊ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ႏိုင္ငံေရး အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းေနစဥ္

• စီအာအိုင္ ဒု ဌာနမွဴး ထ်န္ယြိဟုန္က စီအာအိုင္အဂၤ​လိပ္​အစီအစဥ္ အသံသြင္းခန္းသို႔ ၾကည့္ရွုစစ္ေဆးေနစဥ္
More>>