• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• (၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ CPCအၿပီး တရုတ္ျပည္ရဲ႔ ေရွ႔အလားအလာ 2017YY11MM06DD
• ရွီက်င္႔ဖိန္ဦးေဆာင္ေသာ၁၉ၾကိမ္ေျမာက္တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႔အျမဲတမ္းအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပသတင္းေထာက္မ်ားႏွင္႔ ေတြ႔ဆံု 2017YY10MM25DD
• ရွီက်င္႔ဖိန္ဦးေဆာင္ေသာ၁၉ၾကိမ္ေျမာက္တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႔အျမဲတမ္းအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပသတင္းေထာက္မ်ားႏွင္႔ ေတြ႔ဆံု 2017YY10MM25DD
• ျပည္တြင္းျပည္ပသတင္းေထာက္မ်ားသည္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္မႈျပဳလုပ္ေနစဥ္ 2017YY10MM25DD
• ျပည္တြင္းျပည္ပသတင္းေထာက္မ်ားသည္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္မႈျပဳလုပ္ေနစဥ္ 2017YY10MM25DD
• ျပည္တြင္းျပည္ပသတင္းေထာက္မ်ားသည္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္မႈျပဳလုပ္ေနစဥ္ 2017YY10MM25DD
• ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ အေထြေထြညီလာခံဖြင္႔လွစ္၊ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ႏိုင္ငံေရး အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းေနစဥ္ 2017YY10MM18DD
• စီအာအိုင္ ဒု ဌာနမွဴး ထ်န္ယြိဟုန္က စီအာအိုင္အဂၤ​လိပ္​အစီအစဥ္ အသံသြင္းခန္းသို႔ ၾကည့္ရွုစစ္ေဆးေနစဥ္ 2017YY10MM18DD
• စီအာအိုင္ဌာနမွဴး ဝမ္ကိန္းညန္၊ ဒုတိယ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ယင္ခ်န္းတို႔က စီအာအိုင္မီဒီယာစင္တာသို႔ ၾကည့္​ရွု​စစ္​ေဆးေနစဥ္ 2017YY10MM18DD
• နိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္က 19th CPC ၌ သတင္းရယူေနစဥ္ 2017YY10MM18DD
• ျပည္တြင္းျပည္ပသတင္းေထာက္မ်ားက ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပည္လံုး ဆိုင္ရာ အေထြေထြညီလာခံ၌ သတင္းရယူေနစဥ္ 2017YY10MM18DD
• ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ အေထြေထြညီလာခံကို ပီကင္း ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ၾကီးတြင္ က်င္းပေနစဥ္ 2017YY10MM18DD
• ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ အေထြေထြညီလာခံမက်င္းပမီ တြင္ ကိုယ္စားလွယ္နွင္႔ ေတြ႔ဆံု 2017YY10MM18DD
• ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ အေထြေထြညီလာခံဖြင္႔ပြဲ အခမ္းအနားကို ပီကင္းျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ၾကီးတြင္ က်င္းပ 2017YY10MM18DD
• စီအာအိုင္ ဒုတိယဌာနမွဴး ဟူပန္းရွိန္႔က ပီကင္းျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ၾကီးတြင္ စီအာအိုင္၏ 19th CPC တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင္႔မႈကို စီမံကြပ္ကဲေနစဥ္ 2017YY10MM18DD
• ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ အေထြေထြ ညီလာခံ ၇ရက္ၾကာ က်င္းပမည္၊ ပါတီ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္မည္ 2017YY10MM17DD
• ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ အေထြေထြ ညီလာခံ အၿပီးတြင္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဦးေဆာင္မႈ ပိုမို ရွင္သန္၊ ထူးကဲေကာင္းမြန္မည္ဟု ထိုင္းဒုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အႀကံေပးအရာရွိဆို 2017YY10MM09DD
• Tribe of three gorges 2017YY09MM27DD
• ရခိုင္ျပည္နယ္ အေျခအေနႏွင္႔ တရုတ္-ျမန္္မာ ဆက္ဆံမႈစသည္ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ေဒၚေဆာင္ဆန္းစုၾကည္ တရုတ္မီဒီယာ၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ား ေျဖၾကား 2017YY09MM25DD
• ရွီက်င္႔ဖိန္ ဟူဟိုေဟာက္ၿမိဳ႕ မိဘမဲ႔ကေလးႏွင္႔ မသန္စြမ္းသူ ကေလးမ်ား ျပဳစုေစာင္႔ေရွာက္ ေရးဌာနကို သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈ 2017YY09MM22DD
• တရုတ္ျပည္သည္၊ ျမန္မာအစိုးရအား ရဲအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္း 2017YY09MM21DD
   Webradio