• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ရခိုင္ျပည္နယ္ အေျခအေနႏွင္႔ တရုတ္-ျမန္္မာ ဆက္ဆံမႈစသည္ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ေဒၚေဆာင္ဆန္းစုၾကည္ တရုတ္မီဒီယာ၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ား ေျဖၾကား

(GMT+08:00) 2017-09-25 14:25:21

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယခုလ ၂၀ရက္ေန႔က ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေျခအေန၊ တရုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံမႈစသည့္ ျပႆနာႏွင္႔ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ စီအာအိုင္ သတင္းေထာက္၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ႔သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ အေျခအေနႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အစုိးရ အေနႏွင္႔ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ပြားျခင္း ထိန္းခ်ဳပ္တားျမစ္ရန္ တာဝန္ ဝတၱရားရွိေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေရး အတြက္ အႀကီးဆံုး စိန္းေခၚမႈမွာ ေတြးေခၚမႈ ေျပာင္းလဲေစရန္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျပန္အလွန္နားလည္မႈ ရွိၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းသင္႔ျမတ္စြာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးသည္ လူတိုင္းအတြက္ ပိုမိုမ်ားျပားသည့္ အက်ိဳးရွိမည္ကို လူမ်ားအား သိျမင္ေစရန္ လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

တရုတ္-ျမန္္မာ ဆက္ဆံမႈႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မိမိတို႔သည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံမႈ အေပၚ ေက်နပ္မိေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အစိုးရ အၾကား အျပန္အလွန္ နားလည္မႈ အတြက္ ခိုင္မာေသာ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio