• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

၁၃ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ အစည္းအေဝး ပိတ္ပဲြ အခမ္းအနားတြင္ ရွီက်င္႔ဖိန္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား
More>>
• တရုတ္အေနနွင္႔၊ တံခါးဖြင္႔ေရးကို တစ္ဆင္႔တိုး က်င္႔သံုးျပီး၊ အာဏာခ်ဲ႔ထြင္မည္မဟုတ္ ေၾကာင္း ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္အေလးထားေျပာၾကား
• တရုတ္ျပည္သည္ ဆင္းရဲမႈ ေလွ်ာ႔ေပါ႔ေရး နယ္ပယ္တြင္ လူသား သမိုင္းေၾကာင္း၌ မႀကံဳစဖူး ေကာင္းမြန္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိဟု တရုတ္ ဆိုင္ရာ လာအို သံအမတ္ႀကီးဆို
• တရုတ္အစုိးရလုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာတြင္ ေနရာ ၈၆ ခု ျပင္ဆင္
• ကိုးရီးယားကၽြန္းဆြယ္အေျခအေနေလ်ာ႔ပါးလာရန္ကို တရုတ္ျမင္လုိဟုလီေခ႔ခ်န္ဆုိ
• တံခါးဖြင္႔ေရးကို တရုတ္ တဆင္႔တုိးခ်ဲ႕မည္ဟုလီေခ႔ခ်န္ဆုိ
• တရုတ္စီးပြားေရးတိုးတက္မႈအေပၚ တရုတ္နိုင္ငံဆိုင္ရာ တူရကီသံအမတ္ၾကီး ခ်ီးက်ဴး
• ၁၃ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ အစည္းအေဝးတြင္ တရုတ္ျပည္သူ႔တရားရုံးခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ အတည္ျပဳ
• ၁၃ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ အစည္းအေဝးတြင္ တရုတ္ျပည္သူ႔ေရွ႔ေနရုံးခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ အတည္ျပဳ
More>>

• ၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လံုးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝး သတၱမအႀကိမ္ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးကို က်င္းပ

• 

ယခုႏွစ္ တရုတ္ အာကာသ လုပ္ငန္း အရွိန္အဟုန္ျဖင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မည္


• Opinion Leaders Media မွ ကိုု္ေအာင္ေသာင္းဦးႏွင္႔ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း

• စီအာအုိင္သတင္းေထာက္၏ေမးျမန္းခ်က္ကို ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးေျဖဆုိ

• ၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လံုးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝး ဖြင္႔ပဲြ အခမ္းအနား က်င္းပစဥ္ အေတာအတြင္း သတင္းေထာက္မ်ား ဓာတ္ပံုရိုက္ၾကစဥ္

• ၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လံုးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝး ဖြင္႔ပဲြ အခမ္းအနား က်င္းပစဥ္

• တရုတ္ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ပထမအၾကိမ္အစည္းအေဝးဖြင္႔ပြဲအခမ္းအနား သို႔ တက္ေရာက္သည္႔ ကိုယ္စာလွယ္မ်ား

• ျပည္လံုးဆုိင္ရာျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္႔ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းေနစဥ္

• ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္၊ အစိုးရအစီရင္ခံစာကို ေသေသခ်ာခ်ာ နားဆင္ေနစဥ္

• NPCအစည္းအေဝးတက္ေရာက္ၾကသည့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက မတ္တပ္ရပ္ျပီး ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းကို ဆိုၾကသည္

• ၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လံုးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝးဖြင္႔ပဲြ အခမ္းအနား စတင္က်င္းပ

• အစည္းအေဝးသို႔တက္ေရာက္မည္႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျပင္ဆင္ေနစဥ္
More>>