• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ယခုႏွစ္ တရုတ္ အာကာသ လုပ္ငန္း အရွိန္အဟုန္ျဖင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မည္

(GMT+08:00) 2018-03-16 14:47:16

      ၂၀၁၈ခုႏွစ္သည္ တရုတ္ အာကာသ လုပ္ငန္း ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ မွတ္တိုင္ က်သည့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စီအာအိုင္က ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ရက္ေန႔ ညေန ၁နာရီအခ်ိန္က ေပတို-လမ္းေၾကာင္းျပျခင္း ၿဂိဳဟ္တု ၂လံုးအား သယ္ေဆာင္ထားေသာ ခ်န္က်င္း-အမွတ္ ၃ ခ/ယြမ္က်င္း အမွတ္ ၁ သယ္ေဆာင္ဒံုးပ်ံကို တရုတ္ျပည္ ရွီးခ်မ္း-ၿဂိဳဟ္တု လႊတ္တင္ေရး စင္တာတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ လႊတ္တင္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ လ်ာထားသည့္ အတိုင္း ယခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးတြင္ တရုတ္ျပည္ သည္ ေပတို-အမွတ္ ၃ ၿဂိဳဟ္တု ၁၈လံုးကို လႊတ္တင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း၊ ယင္းၿဂိဳဟ္တုမ်ားသည္ Belt and Roadဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံမ်ား အတြက္ အေျခခံ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ တရုတ္ အာကာသ သိပၸံနည္းပညာ ကုမၸဏီအုပ္စု တရုတ္ သယ္ေဆာင္ဒံုးပ်ံ နည္းပညာ သုေတသန အကယ္ဒမီ ဥကၠ႒ လီဟုန္က ယခုႏွစ္ တရုတ္ ခ်န္က်င္း-သယ္ေဆာင္ဒံုးပ်ံ လႊတ္တင္မႈ အႀကိမ္ ပမာဏသည္ စံခ်ိန္သစ္ တင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေပတို-ၿဂိဳဟ္တုမ်ားႏွင္႔ ခ်န္အို အမွတ္ ၄ၿဂိဳဟ္တု အပါအဝင္ လႊတ္တင္မႈ ၃၆ႀကိမ္ကို ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ လူပါ အာကာသယာဥ္ လုပ္ငန္းသည္ "အာကာသ စခန္း ေခတ္သစ္"တြင္ ဘက္စံု ဝင္ေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း စီအာအိုင္က ေဖာ္ျပသည္။ တရုတ္ လူပါ အာကာသ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ား ေရးရာရံုး ဒုဥကၠ႒၊ ယခင္ အာကာသ ယာဥ္မွဴး ယန္လိေဝက တရုတ္ျပည္သည္ အာကာသစခန္း တည္ေဆာက္ႏိုင္စြမ္းရွိၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္သည္ အာကာသ စခန္း တည္ေဆာက္ေရး အပါအဝင္ အာကာသ သိပၸံသုေတသန လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား အတြက္ အလြန္ ေသာ႔ခ်က္က်ေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အျပင္၊ ယခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ျပည္သည္ အႀကီးစား သယ္ေဆာင္ဒံုးပ်ံ အင္ဂ်င္စက္ တီထြင္ထုတ္လုပ္ေရး နယ္ပယ္၌ တိုးတက္မႈ ရရွိရန္ အလားအလာရွိေၾကာင္း၊ စီးပြားျဖစ္ အာကာသ လုပ္ငန္းသည္ ဘက္စံု ေျခလွမ္းစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း စီအာအိုင္က ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

 

   Webradio