• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ျပည္သည္ ဆင္းရဲမႈ ေလွ်ာ႔ေပါ႔ေရး နယ္ပယ္တြင္ လူသား သမိုင္းေၾကာင္း၌ မႀကံဳစဖူး ေကာင္းမြန္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိဟု တရုတ္ ဆိုင္ရာ လာအို သံအမတ္ႀကီးဆို

(GMT+08:00) 2018-03-21 12:26:44

တရုတ္ ႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ လာအို သံအမတ္ႀကီး ဗန္ဒီ ဘူသာစာဗံုက မၾကာခင္က ဆင္ဟြာ သတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင္႔ အစုိးရသည္ ဆင္းရဲမႈ ပေပ်ာက္ေစေရး တိုက္ပဲြႀကီးတြင္ ေအာင္ပဲြခံခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယင္းအေရးႀကီးသည့္ ေအာင္ျမင္မႈသည္ လူသား သမိုင္းေၾကာင္းတြင္ မရွိသေလာက္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဗန္ဒီ ဘူသာစာဗံုက ၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝးႏွင္႔ ၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္သူ႔ ႏိုင္ငံေရး အတိုင္ပင္ခံ ကြန္ဖရင္႔ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝး က်င္းပစဥ္ အတြင္း တရုတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင္႔ တံခါးဖြင္႔မႈ က်င္႔သံုးခဲ႔သည့္ ႏွစ္ ၄၀ျပည့္ေျမာက္ျခင္း၊ တရုတ္ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ တရုတ္-လာအို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စသည္မ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ သတင္းေထာက္ ၏ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ ေျဖၾကားရာတြင္ ထိုသို႔ ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

၄င္းက ယခုႏွစ္ တရုတ္ အစုိးရ လုပ္ငန္း အစီရင္ခံစာတြင္ အခ်က္အလက္ မ်ားစြာ ပါရွိေၾကာင္း၊ အခ်က္ ၃ခ်က္ အေပၚ အာရံုစိုက္သင္႔ေၾကာင္း၊ ပထမအခ်က္က လြန္ခဲ႔သည့္ ၅ႏွစ္ အတြင္း တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင္႔ အစုိးရသည္ ဆင္းရဲမႈ ပေပ်ာက္ေစေရး တိုက္ပဲြႀကီးတြင္ ေအာင္ပဲြခံၿပီး အေရးႀကီး ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိကာ ျပည္သူမ်ား၏ ေနထိုင္မႈ အရည္အေသြး တိုးျမွင္႔ခဲ႔ေၾကာင္း၊ တရုတ္ ဆင္းရဲသူ ဦးေရ ၆၈သန္း ေလ်ာ႔နည္း သြားေၾကာင္း၊ ဒုတိယအခ်က္ ကေတာ႔ တရုတ္ျပည္သည္ တရုတ္ ဝိေသသ ထူးျခားခ်က္ပါ ႏိုင္ငံႀကီး သံတမန္ေရး လုပ္ငန္းကို ဘက္စံု တြန္းအားေပးေရးတြင္ တိုးတက္မႈ ရရွိခဲ႔ေၾကာင္း၊ တတိယအခ်က္က ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ အဓိက လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ျပည္သည္ စီးပြားေရး တိုးႏႈန္းကို ၆႕၅ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ထိန္းထားရန္ ရည္ရြယ္ထား ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္၊ ေက်းလက္ေဒသ ဆင္းရဲသူ ဦးေရ ၁၀သန္း ေနာက္ထပ္ ေလွ်ာ႔ေပါ႔ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္သည္ ယင္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ လာအို ႏိုင္ငံ အတြက္ ႀကီးမားေသာ အားေပးမႈႏွင္႔ နည္းယူေလ႔လာထိုက္ေသာ အေတြ႔အႀကံဳျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio