• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• ဥကၠဌရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ကေမာၻဒီးယားဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဟုန္စိန္ႏွင္႔ေတြ႔ဆံု 2017YY05MM18DD
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ျမန္မာ နုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင္႔ ေတြ႔ဆုံ 2017YY05MM17DD
• Belt and Road ႏုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ထိပ္သီးဖိုရမ္ စားပြဲဝုိင္း ထိပ္သီးအစည္းအေဝး ပထမအဆင္႔ အစည္းအေဝးကုိ က်င္းပ 2017YY05MM15DD
• Belt and Road တည္ေဆာက္ရန္မွာ အနာဂတ္ကုိ ေရွးရွဳေသာ မွန္ကန္ေသာ ေရြးခ်ယ္ခ်က္ ျဖစ္သည္ဟု ရွီက်င္႔ဖိန္ ဆုိ 2017YY05MM15DD
• Belt and Road နုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု အဆင္႔ျမင္႔ဖုိရမ္ ဖြင္႔လွစ္ ရွီက်င္႔ဖိန္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား 2017YY05MM14DD
• OBORစီမံခ်က္သည္ တရုတ္ႏို္င္ငံတြင္သာမက ႏိုင္ငံအားလံုးအတြက္ပါ အက်ိဳး ရွိႏိုင္ဟု ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးေျပာၾကား 2017YY05MM04DD
• OBORစီမံခ်က္သည္ တရုတ္ႏို္င္ငံတြင္သာမက ႏိုင္ငံအားလံုးအတြက္ပါ အက်ိဳး ရွိႏိုင္ဟု ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးေျပာၾကား 2017YY05MM04DD
• ကုလသမဂၢ"OBOR"ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ 2017YY04MM14DD
   Webradio