• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ရွင္က်င့္ၿမိဳ႕၌ လည္ပတ္ၾကည္႔႐ႈ 2014YY04MM06DD
• ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ရွင္က်င့္ၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္ေလ့လာ 2014YY04MM04DD
• တရုတ္ျပည္ကို နားလည္ခံစားျခင္း ျမန္မာခရီး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ဖြင္႕ပဲြအခမ္းအနား ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပ 2014YY04MM03DD
• တရုတ္-ျမန္မာမီဒီယာမ်ား ေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပ 2014YY04MM02DD
• ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာတရုတ္သံအမတ္ၾကီး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္
ေက်ာင္းသားမ်ားနွင္႔ နွီးေႏွာ ေဆြးေႏြး
 2014YY04MM01DD
• တရုတ္ ရုပ္သံဇာတ္လမ္းတဲြ လင္နဲ႔မယား လွ်ာနဲ႔သြား ျပသမည္ 2014YY03MM25DD
• ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ တရုတ္ျပည္ကို နားလည္ခံစားျခင္းလႈပ္ရွားမႈ က်င္းပမည္ 2014YY03MM25DD
   Webradio