• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ရွင္က်င့္ၿမိဳ႕၌ လည္ပတ္ၾကည္႔႐ႈ

(GMT+08:00) 2014-04-06 16:57:55

    အနာဂတ္ကိုေရွ႕ရႈၾကပါစို႔ဟု အမည္ေပးထားသည့္လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါဝင္ေသာ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တရုတ္ျပည္ရွင္က်င့္ၿမိဳ႕ ကမၻာ႔ျပတင္းေပါက္ဥယ်ာဥ္၌ လည္ပတ္ၾကည္႔႐ႈေနစဥ္။

 

 

   Webradio