• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ လာအုိ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္နွင္႔ ေတြ႔ဆုံ
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ေအပက္ အစည္းအေဝးနွင္႔ ဗီယက္နမ္၊ လာအုိ ခရီးစဥ္ ျပီးဆုံးျပီ ျဖစ္၍ ပီကင္းသုိ႔ ျပန္လာ
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ လာအုိ နုိင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ဘြန္ယန္နွင္႔ ေတြ႔ဆုံ
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဘြန္ယန္၏ ညစာစားပဲြသို႔ တက္ေရာက္
• ရီွက်င္႔ဖိန္ႏွင္႔ ဘြန္ယန္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး
• ရီွက်င္႔ဖိန္ႏွင္႔ က်ဴမာလီ ေတြ႔ဆံု
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ လာအုိမီဒီယာ၌ ေဆာင္းပါး ထုတ္ျပန္
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ လာအုိ၌ ခရီးလွည္႔လည္
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဗီယက္နမ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး နြမ္ဖူထရြန္နွင္႔ ထပ္ေလာင္း ေတြ႔ဆုံ
More>>

• တရုတ္ထူးခြ်န္ရုပ္ရွင္ကားမ်ား လာအို၌ ျပသေရးလႈပ္ရွားမႈ က်င္းပ
More>>