• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ရီွက်င္႔ဖိန္ႏွင္႔ ဘြန္ယန္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

(GMT+08:00) 2017-11-13 22:54:36

        ယခုလ ၁၃ ရက္ေန႔က ဗီယင္က်မ္းၿမိဳ႕၌ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဥကၠ႒ ရီွက်င္႔ဖိန္သည္ လာအို ျပည္သူ႔ေတာ္လွန္ေရးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဥကၠ႒ ဘြန္ယန္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုႏႈတ္ဆက္ခဲ႔ရာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္တို႔သည္ ရရိွၿပီး ဖံြ႔ၿဖိဳးမႈ ေအာင္က်ဳိးရလဒ္မ်ားကို ခ်ီးက်ဴးကာ ကူးလူးဖလွယ္မႈကို  တိုးျမွင္႔ရန္၊ တရုတ္ျပည္၏ တံခါးဖြင္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင္႔ လာအိုျပည္၏ ျပဳျပင္ဆန္းသစ္ေရး အဆက္မျပတ္ ဖံြ႔ၿဖိုးတိုးတက္မႈကို တြန္းအားေပးရန္၊ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း၊ မိတ္ေဆြေကာင္း၊ ရဲေဘာ္ေကာင္း၊ မိတ္ဘက္ေကာင္း စိတ္ဓာတ္ကို ဆက္လက္ စဲြကိုင္ရန္၊ တရုတ္-လာအိုႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ခ်စ္ၾကည္ေရးအစဥ္အလာ ခိုင္ၿမဲေစရန္ႏွင္႔ ေရရွည္တည္ၿငိမ္ေသာ တရုတ္-လာအို ဘက္စံု မဟာဗ်ဴဟာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မိတ္ဘက္ဆက္ဆံမႈ အဆင္႔ျမွင္႔တင္ဖို႔ တြန္းအားေပးၾကရန္ သေဘာတူညီမႈ ရရိွခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။

   Webradio