• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ေအပက္ အစည္းအေဝးနွင္႔ ဗီယက္နမ္၊ လာအုိ ခရီးစဥ္ ျပီးဆုံးျပီ ျဖစ္၍ ပီကင္းသုိ႔ ျပန္လာ 2017/11/17
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ လာအုိ နုိင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ဘြန္ယန္နွင္႔ ေတြ႔ဆုံ 2017/11/15
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဘြန္ယန္၏ ညစာစားပဲြသို႔ တက္ေရာက္ 2017/11/13
• ရီွက်င္႔ဖိန္ႏွင္႔ ဘြန္ယန္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး 2017/11/13
• ရီွက်င္႔ဖိန္ႏွင္႔ က်ဴမာလီ ေတြ႔ဆံု 2017/11/13
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ လာအုိမီဒီယာ၌ ေဆာင္းပါး ထုတ္ျပန္ 2017/11/13
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ လာအုိ၌ ခရီးလွည္႔လည္ 2017/11/13
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဗီယက္နမ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး နြမ္ဖူထရြန္နွင္႔ ထပ္ေလာင္း ေတြ႔ဆုံ 2017/11/13
• လာအို-တရုတ္ စီးပြားကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ လာအို လူမႈေရးႏွင္႔ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို တြန္းအားေပးမည္ဟု လာအို စက္မႈကုန္သြယ္မႈ ဝန္ႀကီးဆို 2017/11/13
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဗီယက္နမ္-တရုတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး နန္းေတာ္ လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ပဲြ အခမ္းအနား တက္ေရာက္ 2017/11/13
• အာဆီယံနွင္႔ ေဆြးေႏြးဘက္နုိင္ငံမ်ား ေခါင္းေဆာင္တုိ႔သည္ အာဆီယံ တည္ေထာင္သည္႔ ၅၀ ျပည္႔ေျမာက္နွစ္ကုိ အထိမ္းအမွတ္ျပဳ 2017/11/13
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးနွင္႔ နုိင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒တုိ႔၏ ညစာစားပဲြ တက္ေရာက္ 2017/11/13
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဗီယက္နမ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ႏြမ္ဖူထရြန္နွင္႔ ေတြ႔ဆုံ 2017/11/13
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဗီယက္နမ္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒နွင္႔ ေတြ႔ဆုံ 2017/11/13
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဗီယက္နမ္၌ စတင္ ခရီးလွည္႔လည္ 2017/11/12
• ရွီက်င္႔ဖိန္နွင္႔ ခ်ီလီ သမၼတ တရုတ္-ခ်ီလီ လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ေရး စာခ်ဳပ္ အဆင္႔ျမွင္႔တင္ေရး အေျချပစာတမ္း ခ်ဳပ္ဆုိပဲြသုိ႔ တက္ေရာက္ 2017/11/12
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဂ်ပန္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇုိအာေဘးနွင္႔ ေတြ႔ဆုံ 2017/11/12
• ေအပက္အဖဲြ႔ ၂၅ ၾကိမ္ေျမာက္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အလြတ္သေဘာ အစည္းအေဝး ေၾကညာစာတမ္း ထုတ္ျပန္ 2017/11/12
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ေတာင္ကုိးရီးယား သမၼတ မူေဂ်အင္နွင္႔ ေတြ႔ဆုံ 2017/11/12
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ေအပက္အဖဲြ႔ ၂၅ ၾကိမ္ေျမာက္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အလြတ္သေဘာ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ျပီး မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား 2017/11/12
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဖိလစ္ပုိင္ သမၼတ ဒူတာတယ္နွင္႔ ေတြ႔ဆုံ 2017/11/12
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ေအပက္အဖဲြ႔ ၂၅ ၾကိမ္ေျမာက္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အလြတ္သေဘာ အစည္းအေဝးတြင္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား 2017/11/11
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဗီယက္နမ္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ နြမ္ရႊမ္ဖူနွင္႔ ေတြ႔ဆုံ 2017/11/11
• လာအုိသည္ ရွီက်င္႔ဖိန္၏ ခရီးစဥ္အတြက္ အဆင္သင္႔ ျဖစ္ေန 2017/11/11
• ေအပက္အဖဲြ႔ ဝန္ၾကီးမ်ား အစည္းအေဝးတြင္ အာရွ ပစိဖိတ္ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ တည္ေထာင္ေရးကုိ တြန္းအားေပးရမည္ဟု ဆုိ 2017/11/11
• ထရန္႔သည္ ေအပက္ စီးပြါးေရး တုိးတက္ေအာင္ျမင္မွုမ်ားကုိ ခ်ီးက်ဴး 2017/11/11
• ရွီက်င္ဖိန္၏ ေအပက္ အစည္းအေဝးတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားျခင္းကုိ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္သူမ်ား ခ်ီးက်ဴး 2017/11/11
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ေအပက္အဖဲြ႔ စက္မွုနွင္႔ ကုန္သြယ္မွု ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား 2017/11/11
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ရုရွား သမၼတ ပူတင္နွင္႔ ေတြ႔ဆုံ 2017/11/11
• ေအပက္ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးတြင္ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ေခတ္သစ္တြင္ တရုတ္ျပည္ ဖြံ႔ျဖိဳး တုိးတက္ေရး အေတြးအေခၚကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကား 2017/11/11
1  2  3  
   Webradio