• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ အုိဘားမားနွင္႔ ေတြ႔ဆုံ
More>>
• အ႒မအၾကိမ္ေျမာက္ ဂ်ီ ၂၀ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးရုပ္သိမ္း
• ရွီက်င့္ဖိန္သည္ အ႒မအၾကိမ္ေျမာက္ ဂ်ီ ၂၀ ထိပ္သီးအစည္း အေဝး၌ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ကာဇတ္စတန္တြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား
• တရုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ဥကၠ႒ ရီွကင္႕ဖိန္သည္ ဂ်ပန္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘးအား တရုတ္ဘက္၏ တရုတ္-ဂ်ပန္ ဆက္ဆံမႈအေပၚ အေျခခံမူမ်ားႏွင္႕ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကား
• ဥကၠ႒ရွီက်င့္ဖိန္က အ႒မအၾကိမ္ေျမာက္ဂ်ီ-၂၀အုပ္စုထိပ္သီးအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ တပ္မင္နစၥတန္သမၼတႏွင္႔ ေတြ႔ဆံု
More>>