• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

စီအာအိုုင္ဌာနနဲ႔အေရွ့ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံအသီးသီးမွ မီဒီယာမ်ား ပူးတဲြေရြးခ်ယ္တဲ့ ၂၀၁၁-ခုႏွစ္အေရွ႔ေတာင္အာရွသတင္းၾကီး၁၀-ရပ္ ထုတ္ျပန္

(GMT+08:00) 2011-12-30 19:44:15

 

စီအာအိုုင္ဌာနနဲ႔အေရွ့ေတာင္အာရွႏိုင္ငံအသီးသီးမွ မီဒီယာမ်ား ပူးတဲြေရြးခ်ယ္တဲ့ ၂၀၁၁-ခုႏွစ္အေရွ့ေတာင္အာရွသတင္းၾကီး၁၀-ရပ္ကို ဒီဇင္ဘာလ၃၀-ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ပထမဆံုးသတင္းဟာ ျမန္မာျပည္တြင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွုနဲ့ ေက်ေအးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

  ဒုတိယသတင္းဟာ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ နွစ္၅၀-အတြင္း အၾကီးမားဆံုးေသာေရေဘးနဲ႔ၾကဳံေတြ႔ခဲ့ရျခင္း၊  

တတိယသတင္းဟာ တရုတ္နဲ့ဖိလစ္ပိုင္၊တရုတ္နဲ့ဗီယက္နမ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ ေတာင္ပင္လယ္အျငင္းပြားမွုနဲ့ပတ္သက္ျပီး အျမင္ခ်င္းပြင့္လင္းစြာဖလွယ္ခဲ့ၾကျခင္း၊

စတုတၱသတင္းဟာ  ယင္လတ္ဟာ ထိုင္းပထမဦးဆံုးအမ်ဳိးသမီး၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ အေရြးခံခဲ့ရျခင္း၊

  ပဥၥမသတင္းဟာ၊ ထိုင္းနဲ့ကေမၻာဒီးယားႏွစ္ႏို္င္ငံအၾကား ၂၀၀၈-ခုႏွစ္အျပင္းထန္ဆံုးေသာနယ္စပ္ တိုက္ခိုက္မွျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း၊

ဆ႒မသတင္းဟာအေရွ့အာရွထိပ္သီးအစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ေသာႏိုင္ငံတိုးမ်ားလာျခင္း၊

သတၱမသတင္းဟာ တရုတ္နဲ႔အာဆီယံဗဟိုဌာန တရား၀င္ဖဲ႔ြစည္းတည္ေထာင္ျခင္း

အ႒မသတင္းဟာ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားရဲ့ေငြေၾကးလုပ္ငန္း တဆင့္ဖြံ့ျဖိဳးတိုးတက္ျပီး လာအို၊ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံမ်ားမွာ ပထမဆံုးစေတာ့ရွယ္ယာေရာင္း၀ယ္ေရးဌာန ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္း၊

န၀မသတင္းဟာ စင္ကာပူေရြးေကာက္ပဲြမွာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေျပာင္းလဲျခင္း၊

 ဒသမသတင္းဟာ တရုတ္သေဘၤာသား၁၃-ဦး မဲေခါင္းျမစ္ ေရႊၾတိဂံေဒသမွာ သတ္ျဖတ္မွုခံရျခင္း တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

     ျမန္မာ(Myanmar news week journal )ႏွင့္ (golden phoenix)သတင္းစာတို႔သည္ ေရြးခ်ယ္ပဲြတြင္ပါ၀င္သည္ဟုသိရပါသည္။

 

 

   Webradio