• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ႏိုင္ငံဟာ ေအ့စ္ေရာဂါၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းကို အစြမ္းကုန္ေဆာင္ရြက္

(GMT+08:00) 2011-12-02 17:16:22

ဒီဇင္ဘာလ၁-ရက္ေန့ဟာ ၂၄-ၾကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့ေအ့စ္ေရာဂါ ေန့ျဖစ္ပါတယ္။ယခုႏွစ္ကမၻာ့ေအ့စ္ေရာဂါေန႔ရဲ့ေဆာင္ပုဒ္ဟာ အိတ္ခ်္အိုင္ဗီပိုးစဲြကပ္မွု မရွိေစဖို႔၊အထင္ေသးမွုမရွိေစဖို႔နဲ႔ေသဆံုးမွုမရွိေစဖို႔ဆိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္။နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကိဳးပမ္းမွုျဖင့္ ယခုတရုတ္ႏိုင္ငံရဲ့ေအ့စ္ေရာဂါသည္ လ်င္ျမန္စြာတိုးမ်ားမွုအေျခအေနကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျပီျဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္ႏိုင္ငံဟာ ေအ့စ္ေရာဂါတစ္ႏို္င္ငံလံုးမွာျဖစ္ပြားမွုႏွုန္းနိမ့္က်မွုကိုထိန္းသိမ္းေစဖို႔အတြက္   ထိေရာက္ေသာေဆာင္ရြက္မွုကိုဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္က်န္းမာေရး ၀န္ၾကီးဌာနမွအရာရွိက ေျပာၾကားပါတယ္။

၁၉၈၅-ခုႏွစ္က တရုတ္ျပည္မွာ ပထမဦးဆံုးေအ့စ္ေရာဂါသည္ကိုေတြ႔ရွိခဲ့တဲ့ေနာက္ပိုင္း အိတ္ခ်္အိုင္ဗီပိုးစဲြကပ္သူဦးေရဟာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ တိုးျမင့္လာခဲ့ပါတယ္။မ်က္ေမွာက္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွာ အသက္ရွင္ေနတဲ့ အိတ္ခ်္အိုင္ဗီပိုးစဲြကပ္သူနဲ့ေအ့စ္ေရာဂါသည္ဦးေရဟာ ၇-သိန္း၈-ေသာင္းရွိတဲ့အနက္ ေအ့စ္ေရာဂါသည္ ၁-သိန္း၅-ေသာင္းေက်ာ္ရွိတယ္လို႔ခန့္မွန္း ပါတယ္။  

 တရုတ္က်န္းမာေရး၀န္ၾကီး(ခ်င္းၾကဴ)က တရုတ္ႏိုိင္ငံရဲ့ေအ့စ္ေရာဂါအေျခအေန ဟာ ျခဳံျပီးေျပာရလ်င္တည္ျငိမ္ေနေၾကာင္း၊တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ့ေရာဂါပိုးစဲြကပ္သူနဲ့ေရာဂါသည္ဦးေရဟာ ကမၻာ့လူဦးေရစုစုေပါင္းရဲ့၂-ရာခိုင္ႏွုန္းသာရွိေၾကာင္း၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကိဳးပမ္းမွုျဖင့္ တရုတ္တစ္ႏိုင္ငံလံုးရဲ့ ေအ့စ္ေရာဂါသည္ဦးေရ လ်င္ျမန္စြာတိုးမ်ားတဲ့အေျခအေနကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျပီျဖစ္ျပီး ေသဆံုးမွုႏွုန္းလည္း က်ဆင္းသြားျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ယခုတရုတ္ႏိုင္ငံရဲ့ ေအ့စ္ေရာဂါပိုးစဲြကပ္သူဦးေရဟာ ၁-သန္း၅-သိန္းျဖစ္တဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ မ်ားစြာနိမ့္က်သြားေၾကာင္း ေျပာၾကားပါတယ္။

 ယခုႏွစ္မ်ားမွာ တရုတ္အစိုးရဟာ ေအ့စ္ေရာဂါၾကိဳတင္ကာကြယ္မွုမွာ မတည္ေငြထုတ္ေပးမွုမ်ားကိုအဆက္မျပတ္တိုးျမွင္ျပီး ထိေရာက္ေသာေဆာင္ရြက္မွုမ်ား ကိုျပဳ လုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေအ့စ္ေရာဂါသည္တိုးမ်ားတဲ့အေျခအေနကိုထိန္းခ်ဳပ္ေနျပီျဖစ္ေပမဲ့၊ ေအ့စ္ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္မွုအေျခအေနဟာ အေကာင္းဘက္မွျမင္ႏိုင္တယ္လို႔မဆိုႏိုင္ေသးပါ ဘူး။ မ်က္ေျမွာက္ ေအ့စ္ေရာဂါဟာ ေသြးအားျဖင့္ ကူးစက္ျခင္းမွေနျပီး ကာမဆက္ဆံမွုျဖင့္ကူးစက္မွုသို႔ေျပာင္းလဲလာတာမို႔၊ၾကိဳတင္ကာကြယ္မွုဟာအလြန္ခက္ခဲပါ ေၾကာင္း၊တစ္ခ်ိန္တည္းမွာလည္း လူမွုေရးအထင္ေသးမွု ရွိေသးျခင္းေၾကာင့္ ေအ့စ္ေရာဂါဆိုင္ရာပညာဗဟုသုတမ်ားကိုပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာအသိေပးဖို႔လိုအပ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါတယ္။   

   တရုတ္အစိုးရရဲ့စီမံကိန္းအရ တရုတ္ႏို္င္ငံဟာ လာမယ့္၅-ႏွစ္အတြင္း ေအ့စ္ေရာဂါပိုးစဲြကပ္မွု ေလ်ာ့က်ေစဖို႔၊ေအ့စ္ေရာဂါသည္ေသဆံုး မွုႏွုန္းေလ်ာ့နည္းေစဖို႔၊လူမွုေရးအထင္ေသးမွု ေလ်ာ့နည္းေစဖို႔၊ေရာဂါပိုးစဲြကပ္သူနဲ့ ေရာဂါသည္ မ်ားရဲ့ ေနထိုင္မွုအဆင့္အတန္းကိုတိုးျမွင့္ဖို႔နဲ့၂၀၁၅-ခုႏွစ္က ေအ့စ္ေရာဂါပိုးစဲြကပ္သူနဲ့ ေရာဂါသည္ဦးေရကို ၁-သန္း၂-သိန္းအထိ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔အတြက္ တရုတ္အစုိးရဟာ ေအ့စ္ေရာဂါၾကိဳတင္ကာကြယ္မွု၊ပညာ ဗဟုသုတမ်ားကိုလူမ်ားအား အသိေပးသင္ၾကားေပးမွု၊ၾကီးၾကပ္စစ္ေဆးမွု၊ေဆး၀ါးကုသေရး အာမခံမွု၊ ေထာက္ပံ့ကူညီမွုမ်ားကိုတစ္ဆင့္တိုး တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

   Webradio