• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ပီကင္းျမိဳ့ရွိနာမည္ေက်ာ္ရုခင္းသာေနရာမ်ား

(GMT+08:00) 2011-10-16 17:50:19

 ၁)ထ်န္အန္မင္ ရင္ျပင္ၾကီး

   ထ်န္အန္မင္ ရင္ျပင္ၾကီးသည္ ပီကင္းျမိဳ့လယ္ေခါင္တြင္ တည္ရွိျပီး အက်ယ္အ၀န္းသည္

စတုရန္းမိတာေပါင္း ၄-သိန္း၄-ေသာင္းေလာက္ရွိကာ ကမၻာတြင္ အၾကီးဆံုးရင္ျပင္ၾကီးျဖစ္

သည္။ထ်န္အန္မင္ရင္ျပင္ၾကီး၏အေနာက္ဘက္တြင္ ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္၊အေရွ့ဘက္

တြင္ တရုတ္ေတာင္လွန္ေရးျပတိုက္ႏွင့္တရုတ္သမိုင္းျပတို္က္၊ေတာင္ပိုင္းတြင္ ဥကၠဌ(ေမာ္

စီတုန္း)အထိမ္းအမွတ္ျပတိုက္ အသီးသီးရွိၾကပါသည္။

 ၂) (ကုကုန္း)ေရွးေဟာင္းနန္းေတာ္၊

   ကုကုန္းေရွးေဟာင္းနန္းေတာ္သည္ ကမၻာ့အၾကီးမားဆံုးအျပည့္စံုဆံုး ေရွးေဟာင္းအ

ေဆာက္အအံုျဖစ္ျပီး လူသားတို႔၏အလြန္အဖိုးတန္သည့္ ယဥ္ေက်းမွုအေမြအနစ္လည္းျဖစ္

ပါသည္။(မင္)မင္းဆက္ႏွင့္(ခ်င္း)မင္းဆက္ေခတ္ ဘုရင္(၂၄)ပါးသည္ စံေနေတာ္မူခဲ့ျပီး

သမိုင္းအေမြအနစ္ပစၥည္း၁-သန္း၅-ေသာင္းရွိပါသည္။

၃)(ေပဟိုင္)ဥယ်ာဥ္

   ေဟဟိုင္ဥယ်ာဥ္သည္ ပီကင္းျမိဳ့လယ္ေခါင္တြင္တည္ရွိျပီး (ကုကုန္း)ေရွးေဟာင္းနန္း

ေတာ္၏အေနာက္ေျမာက္ဘက္ေဒသမွာတည္ရွိကာ တရုတ္(မင္)မင္းဆက္၊(ခ်င္း)မင္းဆက္

ဘုရင္မ်ား၏အပန္းေျဖဥယ်ာဥ္ျဖစ္ပါသည္။

၄)(ငွက္သိုက္)အမ်ဳိးသားအားကစားကြင္းၾကီး

(ငွက္သိုက္)အမ်ဳိးသားအားကစားကြင္းသည္ ၂၀၀၈-ခုႏွစ္ပီကင္းအိုလံပစ္အဓိကအားက

စားကြင္းၾကီးျဖစ္ပါသည္။၂၀၀၈-ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လ၈-ရက္ေန့က တကမၻာလံုးက အာရံုစိုက္ၾက

သည့္ပီကင္းအိုလံပစ္အားကစားပဲြေတာ္ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားကိုဒီေနရာမွာက်င္းပခဲ့ပါသည္။

ငွက္သိုက္ အမ်ဳိးသားအားကစားကြင္းကို Pritzker Architecture Prizeဆုရွင္(ဟယ္ဇိုကယ္

)၊(ဒယ္ေမလုန္)ႏွင့္ တရုတ္ဗီသုကာၾကီး(လီရွင့္ကန္း)တို့က ပူးတဲြ ဒီဇိုင္းဆဲြခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး၊ငွက္

သိုက္တစ္ခုပံုနယ္တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၅)(စီစန္းလင္း)ဂူသၤခ်ဳိင္း

   (စီစန္းလင္း)ဂူသၤခ်ဳိင္းသည္ (မင္)မင္းဆက္ ဘုရင္၁၃-ပါး၏ဂူသၤခ်ဳိင္းျဖစ္ပါသည္။

(စီစန္းလင္း)ဂူသၤခ်ဳိင္းသည္ ပီကင္းျမိဳ့အေနာက္ေျမာ္ကပိုင္း(ခ်န္ဖင္း)ျမိဳ့နယ္မွ(ထ်န္းရွုတ္)

ေတာင္တြင္တည္ရွိျပီး အက်ယ္အ၀န္း စတုရန္းကီလိုမီတာေပါင္း၁၂၀ေက်ာ္ရွိပါသည္။

ယင္းဂူသၤခ်ဳိင္းကို၁၄၀၉ခုႏွစ္မွ ၁၆၄၄ခုနွစ္အတြင္း ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ယခုအထိ အႏွစ္

၆၀၀သမိုင္းရွိကာ ကမၻာ့အၾကီးဆံုး ဘုရင္ဂူသၤခ်ိဳင္းျဖစ္ပါသည္။

   Webradio