• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

 ပီကင္းျမိဳ့ရွိအဓိကခရီးသြားလုပ္ငန္းဌာနမ်ား

(GMT+08:00) 2011-08-29 15:25:12

၁။တရုတ္ႏို္င္ငံတကာခရီးသြားလုပန္းဌာနခ်ဳပ္

  လိပ္စာ

  အမွတ္-၁ Guolu တိုက္ၾကီး DongDanbeiလမ္းDongchenျမိဳ႔နယ္၊ပီကင္းျမိဳ့

ဖုန္း ၀၁၀-၈၅၂၂၈၈၈၈

  地址:北京市东城区东单北大街1号国旅大厦

 

၂။တရုတ္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဌာနခ်ဳပ္

  လိပ္စာ

  ShuGuangတိုက္ၾကီး(c) Jingshunလမ္းChaoyangျမိဳ့နယ္၊ပီကင္းျမိဳ့

  ဖုန္း ၄၀၀၈၁၁၆၆၆၆

   地址:北京市朝阳区景顺路5号曙光大厦c210

၃။တရုတ္လူငယ္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဌာန

  လိပ္စာ

  Ruichen တိုက္ၾကီး၊NongzhanGuanNanလမ္းအမွတ္-၁၃

  Chaoyangျမိဳ့နယ္၊ပီကင္းျမိဳ့

  ဖုန္း ၀၁၀-၆၅၀၁၇၈၁၉

 地址:北京市朝阳区农展馆南路13号瑞辰国际中心1016

 

၄။ေဟာင္ေကာင္ တရုတ္ႏို္င္ငံတကာခရီးသြားလုပ္ငန္းဌာန

  လိပ္စာ

 Guangzhouluတိုက္ၾကီး Guanganmenလမ္း အမွတ္၃၃၈ xuanwu ျမိဳ့နယ္၊ပီကင္းျမိဳ့

  ဖုန္း ၀၁၀-၅၁၃၇၉၉၈၈

  地址:北京市宣武区广安门内大街338号港中旅大厦15

 

၅။တရုတ္ခန္းေဟြးခရီးသြားလုပ္ငန္းဌာန

  လိပ္စာ

  DongssnHuanZhongလမ္း Chaoyang ျမိဳ့နယ္၊ပီကင္းျမိဳ့

  ဖုန္း ၀၁၀-၆၅၈၇၇၆၇၆

  地址:北京市朝阳区东三环中路

   Webradio