• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

လီေခ႔ခ်န္၊ လိက်န္႔ရွဴးႏွင္႔ ေက်ာက္လို႔ၾကည့္သည္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္ အစည္းအေဝး ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔မ်ား၏ စိစစ္ေဆြးေႏြးပဲြသို႔ အသီးသီး တက္ေရာက္

(GMT+08:00) 2019-03-10 10:41:08

တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖဲြ႔ အၿမဲတမ္း အဖဲြ႔ဝင္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္၊ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖဲြ႔ အၿမဲတမ္း အဖဲြ႔ဝင္၊ တရုတ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ လိက်န္႔ရွဴး၊ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖဲြ႔ အၿမဲတမ္း အဖဲြ႔ဝင္၊ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ေက်ာက္လို႔ၾကည့္သည္ ယခုလ ၉ရက္ေန႔က ၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္ ဒုတိယ အႀကိမ္ အစည္းအေဝး က်င္းပစဥ္ အတြင္း ၾကည္လင္၊ ခ်ံဳခ်င္႔ႏွင္႔ ေကြ႔က်ိဳး ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔မ်ား၏ စိစစ္ ေဆြးေႏြးပဲြသို႔ အသီးသီး တက္ေရာက္ခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရသည္။

   Webradio