• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ေက်းလက္ေဒသ အေျခခံ အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ေရးမွာ အရပ္ဘက္ ေငြရင္းျမွုပ္နွံဖုိ႔ အားေပးတယ္လုိ႔ ရွီက်င္႔ဖိန္ ဆုိ

(GMT+08:00) 2019-03-09 15:53:31

တရုတ္ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ နွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ေနတဲ႔ ေဒသဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ တစ္ဖဲြ႔ရဲ႕ စိစစ္ ေဆြးေႏြးပဲြမွာ ပါဝင္ရာမွာ၊ ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ တရုတ္ နုိင္ငံက ေက်းလက္ေတာရြာ ရွင္သန္မႈ ေဖၚေဆာင္ လုိပါက၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အရပ္ဘက္ ေငြရင္းမ်ားနဲ႔ ေက်းလက္ေဒသ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆည္္ေျမာင္းတာတမံ၊ ေက်းလက္ေဒသ ေသာက္သုံးေရ၊ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ၊ ဝုိင္ဖုိင္ စတဲ႔ ေက်းလက္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္ေရး နယ္ပယ္မွာ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံဖုိ႔ အားေပးရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း မွာၾကားခဲ႔ပါတယ္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က ေက်းလက္ေဒသမ်ားကုိ သြားေရာက္ ေလ႔လာ ၾကည္႔ရႈတဲ႔အခါ၊ အျမဲဆုိသလုိ လယ္သမားမ်ား ဘာေတြ လိုအပ္တာလဲ ဆုိတာကုိ ေမးျမန္း တတ္ပါတယ္။ ရွီက်င္႔ဖိန္ဟာ ေက်းလက္ေဒသ ကားလမ္း ေဆာက္လုပ္ေရး အေၾကာင္းကုိ လြန္စြာ အေရးစုိက္ပါတယ္၊ အေၾကာင္းကေတာ႔ အဲဒါဟာ လယ္သမားမ်ား ေနထုိင္မႈဘဝ ခ်မ္းသာလာဖုိ႔ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္တဲ႔ ဥစၥာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

   Webradio