• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ေက်းလက္ေန ကေလးငယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားနဲ႔ သက္ၾကီးရြယ္အုိမ်ားအား ျပဳစုေစာင္႔ေရွာက္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈစနစ္ ျပည္႔စုံ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမယ္လုိ႔ ရွီက်င္႔ဖိန္ဆုိ

(GMT+08:00) 2019-03-09 15:53:06

ရွီက်င္႔ဖိန္က ဟုိနန္ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ရဲ႕ စိစစ္ ေဆြးေႏြးပဲြမွာ ပါဝင္ရာမွာ၊ ေက်းလက္ ေတာရြာ ရွင္သန္မႈ ေဖၚေဆာင္လုိပါက၊ မိဘေတြ ျမိဳ႔ေပၚတက္ၿပီး အလုပ္ လုပ္ေနတာေၾကာင္႔ ေက်းလက္မွာ ခ်န္ထားတဲ႔ ကေလးငယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားနဲ႔ သက္ၾကီး ရြယ္အုိမ်ားအား ျပဳစုေစာင္႔ေရွာက္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ စနစ္ ျပည္႔စုံ ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါတယ္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ ေက်းလက္ေတာရြာ ရွင္သန္ေရးကုိ ေဖၚေဆာင္လုိပါက၊ ျမိဳ႔ျပေနသူနဲ႔ ေက်းလက္ေနသူမ်ားရဲ႕ အေျခခံ သက္ၾကီးရြယ္အုိ အာမခံစနစ္နဲ႔ အေျခခံ ေဆးဝါး ကုသေရး စနစ္၊ ျပင္းထန္တဲ႔ေရာဂါဆုိင္ရာ အာမခံစနစ္နဲ႔ အနည္းဆုံးဝင္ေငြ ဆုိင္ရာ အာမခံ စနစ္ေတြကုိ ျပည္႔စုံ ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း မွာၾကားခဲ႔ပါတယ္။

   Webradio