• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ထြန္ယက္ေျမကုိ စဲြစဲြျမဲျမဲ ေစာင္႔ထိန္းရတယ္လုိ႔ ရွီက်င္႔ဖိန္ ဆုိ

(GMT+08:00) 2019-03-09 15:51:49
 တရုတ္နုိ္င္ငံဟာ စီးပြါးေရး လူမႈေရး ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ အေျခအေနနဲ႔ လူဦးေရး အေျခအေန အရ ဟက္တာ သန္း ၁၂၀ ေျမယာကုိ နုိင္ငံေတာ္ စားနပ္ရိကၡာ လုံျခံဳဖူလုံမႈကုိ အာမခံ ေပးဖုိ႔ အနည္းဆုံး ဧရိယာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဒီလ ၈ ရက္ေန႔က တရုတ္ ေခါင္းေဆာင္ ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ ထြန္ယက္ေျမဆုိင္ရာ အထက္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ စဲြစဲြျမဲျမဲ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေစာင္႔ထိန္းရမွာ ျဖစ္ၿပီး၊ အေရးၾကီး လယ္ယာထြက္ကုန္ အထူးသျဖင္႔ စားနပ္ရိကၡာ ျဖန္႔ျဖဴးမႈကုိ အာမခံေပးရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဲဒါဟာ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံမွာ ေက်းလက္ေတာရြာ ရွင္သန္ေရး မဟာဗ်ဴဟာဆုိင္ရာ အဓိက အက်ဆုံးေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း အေလးအနက္ ေျပာၾကားပါတယ္။
   Webradio