• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ အစုိးရ လုပ္ငန္း အစီရင္ခံစာပါ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း တိုးခ်ဲ႕ေရးႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အီတလီ ပညာရွင္ ခ်ီးက်ဴး

(GMT+08:00) 2019-03-09 11:22:56

    တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က ယခုလ ၅ရက္ေန႔က အစုိးရ လုပ္ငန္း အစီရင္ခံစာကို အစီရင္ခံရာတြင္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို တိုးခ်ဲ႕ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။ အီတလီ ပါဒိုဗာ တကၠသိုလ္ ဆက္သြယ္ေရး အင္ဂ်င္နီယာ ေကာလိပ္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပါေမာကၡ၊ ပါဒိုဗာ တကၠသိုလ္ ကြန္ဖ်ဴးရွပ္ တရုတ္ ဘာသာစကားသင္ေက်ာင္း အီတလီဘက္မွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဂ်ီအုိဂ်ီအို ပီခ်ီက စီအာအိုင္ သတင္းေထာက္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ အီတီလီ သိပၸံသုေတသနျပဳေရး လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွ ပုဂိၢဳလ္မ်ားသည္ ၄င္းေဖာ္ျပခ်က္ အေပၚ ႀကိဳဆိုေၾကာင္း၊ အနာဂတ္တြင္ ကြန္ဖ်ဴးရွပ္ တရုတ္ ဘာသာစကားသင္ေက်ာင္းသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သိပၸံသုေတသနျပဳေရး ကူးလူးဖလွယ္မႈ အတြက္ ပလက္ေဖာင္း တစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္မည္ ဟု ေျပာၾကားေၾကာင္း သိရသည္။

   Webradio