• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရး ဥပေဒ မူၾကမ္းကို တရုတ္ျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးထံ စိစစ္ရန္ တင္သြင္း

(GMT+08:00) 2019-03-09 10:43:44

    တရုတ္ျပည္တြင္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရး လုပ္ငန္း နယ္ပယ္၌ အေျခခံ ဥပေဒသစ္ ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရး ဥပေဒ မူၾကမ္းကို ယခုလ ၈ရက္ေန႔က ၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္ ဒုတိယ အႀကိမ္ အစည္းအေဝးထံသို႔ စိစစ္ရန္ တင္သြင္း ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ၄င္းမူၾကမ္းတြင္ အပိုင္း၆ပိုင္းႏွင္႔ အခ်က္ ၄၁ခ်က္ ပါဝင္ၿပီး တရုတ္ျပည္တြင္  ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရး ဥပေဒ စနစ္သစ္၏ အေျခခံ မူေဘာင္ကို သတ္မွတ္ကာ တရုတ္ျပည္တြင္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၏ ဝင္ေရာက္ရန္ စံႏႈန္း၊ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမွင္႔ေရး၊ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးႏွင္႔ စီမံခန္႔ခဲြေရးစသည္မ်ားကို သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရသည္။

   Webradio