• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ႏုိင္ငံေပါင္းစံုႏွင့္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈမပ်က္ ဆက္ဆံသည့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏သံတမန္ဆက္ဆံမႈမ်ားကို အထူးအာရံုစိုက္မိခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာသံအမတ္ၾကီးေျဖၾကား

(GMT+08:00) 2019-03-08 15:44:22

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္  ျပည္သူ႕ႏိုင္ငံေရး အတိုင္ပင္ခံ ကြန္ဖရင့္ ျပည္လံုးဆုိင္ရာေကာ္မတီအစည္းအေဝးႏွင့္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ဒုတိယအၾကိမ္ အစည္းအေ၀းတုိ႔ကို မတ္လ (၃)ရက္ေန႕ႏွင္႔ (၅)ရက္ေန႔တြင္  အသီးသီးဖြင့္လွစ္ခဲ့ျပီး  မတ္လ (၅)ရက္ေန႕တြင္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္လီေခ႔ခ်န္က အစိုးရလုပ္ငန္း အစီရင္ခံစာကို တင္ျပခဲ့သည္။ယင္း အစည္းအေ၀းကို ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ ျမန္မာသံအမတ္ၾကီး ဦးသစ္လင္းအုံး တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ အတြက္ CRI သတင္းေထာက္က ေမးျမန္းရာတြင္  ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္လီေခ႔ခ်န္၏ အစိုးရလုပ္ငန္း အစီရင္ခံစာမွာ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ျပည္တြင္းျပည္ပအေျခအေနအားလံုးကိုလႊမ္းျခံဳမႈရိွျပီး ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေသာ အစီရင္ခံစာျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဂ်ီဒီပီတိုးတက္ႏႈန္း၊ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးမႈမ်ားႏွင့္ အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရကိုထိန္းထားေပးႏုိင္မႈတို႕အျပင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ စက္မႈစသျဖင့္ က႑ၾကီး သံုးခုရိွသည့္ေနရာမွာ တရုတ္ႏိုင္ငံက ၀န္ေဆာင္မႈက႑အပိုင္းတြင္ (၆၀)% အထိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးႏုိင္မႈမ်ားကို သတိထားမိခဲ့ေၾကာင္း၊ အထူးအာရံုစိုက္မိသည္မွာ သံတမန္ေရးရာဆက္ဆံ ေအာင္ျမင္မႈကို ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာသတိျပဳမိပါေၾကာင္း ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္းမွာ  ဘိုေအာအစည္း အေ၀းၾကီးမ်ား၊ ရွမ္ဟိုင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ခ်င္းေတာင္ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း၊ တရုတ္အာဖရိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး Beijing Summit  စသည့္အစည္းအေ၀းသံုးခုကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပ ႏုိင္ခဲ့မႈအေပၚ အာရံုစိုက္မိခဲ့ေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ႏုိင္ငံေပါင္းစံုႏွင့္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈ မပ်က္ ဆက္ဆံမႈမ်ားကို အထူးအာရံုစိုက္မိခဲ့ေၾကာင္း ေျဖဆိုခဲ့သည္။

   Webradio