• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္-ဗီယက္နမ္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမွင္႔ေရး ဖိုရမ္ က်င္းပ

(GMT+08:00) 2018-12-21 14:50:30

တရုတ္-ဗီယက္နမ္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမွင္႔ေရး ဖိုရမ္ကို ယခုလ ၂၀ရက္ေန႔က ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံ ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

ယခုအႀကိမ္ ဖိုရမ္ကို ပိုေအာ္ အာရွ ဖိုရမ္၊ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဟႏိြဳင္းၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ေကာ္မတီ၊ ဗီယက္နမ္ စက္မႈႏွင္႔ ကုန္သြယ္ေရး အသင္းႏွင္႔ ဗီယက္နမ္ ဆိုင္ရာ တရုတ္ သံရံုးတို႔ ပူးတဲြ ဦးစီးက်င္းပခဲ႔ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

တရုတ္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားသည္ ယခုအႀကိမ္ ဖိုရမ္ျဖင္႔ ဗီယက္နမ္ စီးပြားေရး အေျခအေန၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင္႔ စီးပြားကုန္သြယ္မႈ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေရး အေျခအေနႏွင္႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဆဲြေဆာင္ေရး မူဝါဒမ်ားကို နက္ရိႈင္းစြာ သိရွိနားလည္ၿပီး ဗီယက္နမ္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္႔ ကူးလူးဖလွယ္ကာ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရွိေစသည့္ စီးပြားေရး အခြင္႔ေကာင္းမ်ားကို ရွာႀကံ၍ တရုတ္-ဗီယက္နမ္ စီးပြားကုန္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာ လက္ေတြ႔က်ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ေဇာက္ခ်ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

   Webradio