• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ကြမ္ရီွးကၽြမ္႔လူမ်ဳိးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ ထူေထာင္ခဲ႔သည္႔ ႏွစ္ ၆၀ ျပည္႔ေျမာက္ႏွစ္ အထိမ္းအမွတ္ပဲြ က်င္းပ

(GMT+08:00) 2018-12-10 17:27:08

        ယခုလ ၁၀ ရက္ေန႔က တရုတ္တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုဦးေရအမ်ားဆံုးေသာ ကြမ္ရီွးကၽြမ္႔လူမ်ဳိးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ ထူေထာင္ခဲ႔သည္႔ ႏွစ္ ၆၀ ျပည္႔ေျမာက္ႏွစ္ အထိမ္းအမွတ္ပဲြကို က်င္းပခဲ႔ရာ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖဲြ႔ အၿမဲတမ္းအဖဲြ႔ဝင္၊ တရုတ္ႏိုင္ငံေရးအတိုင္ပင္ခံကြန္ဖရင္႔ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဝမ္ယန္သည္ ဗဟိုကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ကို ဦးေဆာင္ၿပီး ယင္းအထိမ္းအမွတ္ပဲြသို႔ တက္ေရာက္ကာ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ႔ေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။

   Webradio