• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ႕တဲ႔ေဒသမွ ခ်မ္းသာတဲ႔ ေဒသသုိ႔ အိမ္ေျပာင္းနည္းဟာ ဆင္းရဲသူ မ်ားစြာ အက်ိဳးခံစားေစရတယ္

(GMT+08:00) 2018-12-06 10:39:52

ဒီနွစ္ အသက္ ၄၀ အရြယ္ ရွိၿပီ ျဖစ္တဲ႔ ကြမ္အုိင္လင္ဟာ တရုတ္ျပည္ ဟုိနန္ျပည္နယ္ လုိ႔ယမ္ျမိဳ႔ ေတထင္ ျမိဳ႔နယ္ရွိ အထည္ခ်ဳပ္ စက္ရုံ တစ္ရုံက အလုပ္သမား တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္တုန္းက ဆုိရင္ သူတုိ႔မိသားစုဟာ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ႔တဲ႔ ေတာင္တန္း ေဒသမွာ ေနၿပီး သဘာဝ အေျခအေန မေကာင္းလုိ႔ လြန္စြာ ဆင္းရဲတယ္။ ေဒသခံ အစုိးရက ဆင္းရဲသူမ်ားကုိ အကူအညီ ေပးနုိင္ဖုိ႔အတြက္ ကြမ္အုိင္လင္ ေနတဲ႔ ရြာကေလးမွ ရြာသူရြာသားမ်ားကုိ ေတထင္ ျမိဳ႔နယ္သုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးခဲ႔ၿပီး သူတုိ႔အတြက္ စက္ရုံမ်ားမွာ အလုပ္အကုိင္ေတြကုိလည္း စီစဥ္ ခ်ထားေပးခဲ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကြမ္အုိင္လင္ ေနထုိင္ေနတဲ႔ လူေနရပ္ကြက္မွာ လူ ၂၆၀၀ ေက်ာ္ ရွိၿပီး အားလုံးလုိလုိ ဆင္းရဲတဲ႔ေဒသမွ ေရႊ႕ေျပာင္း လာခဲ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ လူေနရပ္ကြက္ ေဆာက္လုပ္ဖုိ႔အတြက္ ေဒသခံအစုိးရဟာ စုစုေပါင္း ယြမ္ သန္း ၁၇၀ ေက်ာ္ ေငြရင္း ထုတ္ေပးခဲ႔တယ္လုိ႔ သတင္းရရွိပါတယ္။(ေက်ာ႔)

   Webradio