• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္-မေလးရွားခ်င္က်ိဳးစက္မႈဇုန္သည္ တရုတ္-အာဆီယံစက္မႈကုန္သြယ္ေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈစံျပဇုန္အျဖစ္ ဖန္တီးေန

(GMT+08:00) 2018-12-05 13:33:36

   Webradio