• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

သမုိင္းေၾကာင္းႏွစ္တစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိနီရွင္ေျမထည္သည္ ကြမ္ရွီးေဒသ ခ်င္းက်ိဳးၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား စည္ပင္သာယာေစေသာအေရးႀကီးလုပ္ငန္းျဖစ္လာ

(GMT+08:00) 2018-12-05 13:27:50

   Webradio