• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင္႔ တံခါးဖြင္႔မႈ ႏွစ္၄၀ျပည့္ေျမာက္ျခင္းႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ဖိလစ္ပိုင္ေရာက္ တရုတ္ အႏြယ္ဖြားမ်ား ေျပာဆိုၾက

(GMT+08:00) 2018-12-04 14:17:13

"ဆႏၵတူညီ၊ အိပ္မက္ဆီသို႔"ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင္႔ တရုတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင္႔ တံခါးဖြင္႔မႈ ႏွစ္၄၀ျပည့္ ဓါတ္ပံုျပပဲြကို ယခုလ ၁ရက္ေန႔က ဖိလစ္ပိုင္ေရာက္ တရုတ္ အႏြယ္ဖြားမ်ား ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ စင္တာတြင္ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ထုိေန႔တြင္ပင္ ဖိလစ္ပိုင္ေရာက္ တရုတ္ အႏြယ္ဖြားမ်ားသည္ တရုတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင္႔ တံခါးဖြင္႔မႈ ႏွစ္၄၀ျပည့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြကိုလည္း က်င္းပရာ ဖိလစ္ပိုင္ အလႊာေပါင္းစံုမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ တရုတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင္႔ တံခါးဖြင္႔မႈ က်င္႔သံုးခဲ႔သည့္ ႏွစ္၄၀ျပည့္ေျမာက္ျခင္းႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို အသီးသီး ေဖာ္ျပၾကေၾကာင္း တရုတ္ သတင္းဌာနမွ သတင္းအရ သိရသည္။

၄င္းဓါတ္ပံုျပပဲြကို တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ တရုတ္ အိုဗာစီးေရးရာရံုး၊ ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ တရုတ္ သံရံုးႏွင္႔ ဖိလစ္ပိုင္ေရာက္ တရုတ္ အႏြယ္ဖြားမ်ား အလႊာေပါင္းစံု သမဂၢတို႔ ပူးတဲြ ဦးစီးက်င္းပၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဓါတ္ပံုျပပဲြတြင္ ဓါတ္ပံု ၇၀ခန္႔ကို ျပသျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ေရာက္ တရုတ္ အႏြယ္ဖြားမ်ား အလႊာေပါင္းစံု သမဂၢ ဥကၠ႒ ဆိုက္ၾကည့္ဟိုက လြန္ခဲ႔သည့္ ႏွစ္ေပါင္း၄၀အတြင္း တရုတ္ျပည္သည္ အေျပာင္းလဲႀကီး ေျပာင္းလဲလာၿပီး စီးပြားေရး အရွိန္အဟုန္ျဖင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာကာ ျပည္သူမ်ား၏ ေနထိုင္မႈဘဝ အဆက္မျပတ္ ေကာင္းမြန္တိုးျမင္႔လာေၾကာင္း၊ တရုတ္ အိုဗာစီးမ်ား အေနႏွင္႔ ယင္းအတြက္ အလြန္ဂုဏ္ယူမိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio