• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ကြမ္ရွီး ဒန္သတၱဳလုပ္ငန္းအဆက္မျပတ္အသြင္ေျပာင္းလဲ၊အဆင္႔ျမွင္႔တင္လာ

(GMT+08:00) 2018-12-03 12:50:38

 

ကြမ္ရွီးကၽြမ္႔လူမ်ိဳးကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔ရေဒသတည္ေထာင္သည္႔ ႏွစ္ ၆၀ အတြင္း စက္မႈလုပ္ငန္း လ်င္ျမန္စြာဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာၿပီး သမားရုိးက်လုပ္ငန္း ၇၀ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိ သည္။ လြန္ခဲ႔သည္႔ႏွစ္မ်ားအတြင္း စီးပြားေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္လ်င္ျမန္စြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ ကြမ္ရွီးႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားဦးေဆာင္ၿပီး "ဒုတိယအႀကိမ္လုပ္ငန္းထူေထာင္ေရး" ျဖင္႔ သမားရုိုးက်လုပ္ငန္းမ်ား သက္ဝင္လာေစၿပီး လုပ္ငန္းဖြဲ႔စည္းပံု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ၊အဆင္႔ျမွင္႔တင္ေရးကို အေကာင္အထည္ေဖၚခဲ႔သည္ဟု စီအာအုိင္သတင္းအရသိရသည္။

ကြမ္ရွီးကၽြမ္႔လူမ်ိဳးကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔ရေဒသတြင္ ၾကြယ္ဝေသာ ဒန္သတၱဳရွိၿပီး ဒန္သတၱဳလုပ္ငန္းသည္ ေဒသခံထူးျခားခ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ႔သည္႔ႏွစ္မ်ား အတြင္း ဒန္လုပ္ငန္း "ဒုတိယအႀကိမ္လုပ္ငန္းထူေထာင္ေရး"တြင္ ကြမ္ရွီးဒန္သတၱဳ လုပ္ငန္း အဆက္မျပတ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ၊အဆင္႔ျမွင္႔တင္လာၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအေျခအေနသစ္ ျဖစ္တည္ေနသည္ဟုသိရသည္။

   Webradio