• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဖိလစ္ပိုင္ အထက္ႏွင္႔ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒မ်ားႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုႏႈတ္ဆက္

(GMT+08:00) 2018-11-21 15:23:28

တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ယခုလ ၂၁ရက္ေန႔က မနီလာၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ဖိလစ္ပိုင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ အာရိုယို၊ အထက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ စိုတိုႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုႏႈတ္ဆက္ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရသည္။

ထိုသုိ႔ေတြ႔ဆံုႏႈတ္ဆက္ရာတြင္ ရွီက်င္႔ဖိန္က လြန္ခဲ႔သည့္ ႏွစ္မ်ားအတြင္း တရုတ္ -ဖိလစ္ပိုင္ ခ်စ္ၾကည္ေရး အတြက္ အာရိုယုိႏွင္႔ စိုတိုတို႔မွ အလုပ္မ်ားစြာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း အေပၚ ခ်ီးက်ဴးေၾကာင္း၊ မၾကာခင္ ႏွစ္မ်ားက ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံမႈသည္ ျပန္လည္ရွင္သန္ လာၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပည္သူမ်ား အတြက္ ခ်မ္းေျမ႕သာယာမႈမ်ား ဖန္တီးေပးကာ ေဒသတြင္း ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရးကို တုိးျမွင္႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္၊ ရွီက်င္႔ဖိန္က ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းဌာနမ်ား အၾကား ရင္းႏွီးစြာ ကူးလူးဆက္ဆံေရးသည္ တရုတ္-ဖိလစ္ပုိင္ ဆက္ဆံမႈ၏ အေရးႀကီး အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ အထက္ႏွင္႔ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အေနႏွင္႔ တရုတ္-ဖိလစ္ပိုင္ ခ်စ္ၾကည္မႈ တြန္းအားေပးေရးတြင္ ပိုမိုႀကီးမားသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။

အာရိုယိုႏွင္႔ စိုတိုက ဖိလစ္ပိုင္-တရုတ္ ဆက္ဆံမႈသည္ သမိုင္းေၾကာင္းတြင္ အေကာင္းဆံုး အခ်ိန္ကာလပိုင္း၌ ရွိေနေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔ အၾကား ဘက္စံု ေကာင္းမြန္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ရွိေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္သည္ ဖိလစ္ပိုင္ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ အေရးႀကီး မိတ္ဖက္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio