• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

နုိင္ငံတကာမီဒီယာနွင္႔ တတ္သိပညာရွင္မ်ားအဖဲြ႔မ်ားသည္ စီးပြါးေရး ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္း၌ အေရးၾကီး အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေန

(GMT+08:00) 2018-11-06 09:13:11

ပထမ အၾကိမ္ နုိင္ငံတကာ သြင္းကုန္ ကုန္စည္ျပပဲြကုိ ယခုလ ၅ ရက္ေန႔က ရွန္ဟုိင္း ျမိဳ႔၌ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ပါသည္။ ကုန္စည္ျပပဲြ တက္ေရာက္ေနေသာ ကမၻာ႔ နာမည္ေက်ာ္ မီဒီယာ ဌာနမ်ားနွင္႔ တတ္သိပညာရွင္မ်ားအဖဲြ႔က၊ ကမၻာ႔စီးပြါးေရး ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္း ေရစီးေၾကာင္း၌ မီဒီယာနွင္႔ တတ္သိပညာရွင္မ်ားအဖဲြ႔မ်ားသည္ နုိင္ငံတကာ စည္းစနစ္ တရားမွ်တမႈနွင္႔ ပြင္႔လင္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရး၊ တံခါးဖြင္႔ ကမၻာ႔စီးပြါးေရး စည္းစနစ္ ဖဲြ႔စည္း တည္ေထာင္ေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ အေရးၾကီး အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ယူဆ ၾကသည္ဟု စီအာအုိင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။

ကုန္စည္ျပပဲြ မူေဘာင္အတြင္း အေရးၾကီး လႈပ္ရွားမႈ တစ္ရပ္ အျဖစ္ျဖင္႔ ဟုန္ေခ်ာင္ နုိင္ငံတကာ ဘ႑ာေရးနွင္႔ စီးပြါးေရးဆုိင္ရာ မီဒီယာဌာနမ်ားနွင္႔ တတ္သိပညာရွင္မ်ားအဖဲြ႔ ဖိုရမ္ကုိ ၅ ရက္ေန႔ ညေနပုိင္းက ရွန္ဟုိင္းျမိဳ႔၌ က်င္းပခဲ႔ပါသည္။ ယခုအၾကိမ္ ဖုိရမ္၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာ "တံခါးဖြင္႔ ကမၻာ႔စီးပြါးေရး ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းနွင္႔ မီဒီယာ ထုတ္လႊင္႔ျခင္း" ျဖစ္ၿပီး အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ေနေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ စီးပြါးေရး ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္း ျဖစ္စဥ္၌ မီဒီယာနွင္႔ တတ္သိပညာရွင္မ်ားအဖဲြ႔မ်ား၏ အခန္းက႑ အေၾကာင္းကုိ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကပါသည္။

ဖုိရမ္သုိ႔ တက္ေရာက္ေနေသာ တရုတ္ ဗဟုိ မီဒီယာ အုပ္စု ဥကၠ႒ ရွင္႔ဟုိင္ရႈံက၊ မီဒီယာ ဌာနမ်ား အေနနွင္႔ စီးပြါးေရး ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းကုိ ဦးလည္မသုန္ တြန္းအားေပးရန္ ဝတၱရားရွိေၾကာင္း၊ ကြာျခားခ်က္မ်ားကုိ ဖယ္ရွားၿပီး တူညီခ်က္မ်ားကုိ ရွာၾကံေသာ မီဒီယာ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ထူေထာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

   Webradio