• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ပထမဆံုးအႀကိမ္ လန္ဆန္-မဲေခါင္ ေရအရင္းအျမစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဖိုရမ္ ဖြင္႔လွစ္

(GMT+08:00) 2018-11-02 14:27:19

တရုတ္ ဆည္ေျမာင္းတာတမံ လုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးဌာနႏွင္႔ ယူနန္ျပည္နယ္ အစုိးရတို႔ ပူးတဲြ ဦးစီး က်င္းပေသာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ လန္ဆန္-မဲေခါင္ ေရအရင္းအျမစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရးဖိုရမ္ကို ယခုလ ၁ရက္ေန႔က တရုတ္ျပည္ ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရသည္။

လန္ဆန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝး၏ ေအာင္က်ိဳးရလဒ္ကို လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္ေရး အတြက္ အေရးႀကီး လႈပ္ရွားမႈ တစ္ရပ္ အေနႏွင္႔ ၄င္းဖိုရမ္သည္ "ေရမိတ္ဖက္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ထဝရ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ တြန္းအားေပးရန္"ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ ထားၿပီး ေရအရင္းအျမစ္ မူဝါဒ ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးေရး၊ နည္းပညာ ကူးလူးဖလွယ္ေရးႏွင္႔ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား မွ်ေဝခံစားေရး ပလက္ေဖာင္းကို ဖန္တီးေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း၊ လန္ဆန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး အဖဲြ႔ဝင္ ၆ႏိုင္ငံက အစုိးရ လုပ္ငန္းဌာနမ်ား၊ သိပၸံသုေတသနျပဳေရး လုပ္ငန္းဌာနမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား အသင္းအဖဲြ႔မ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားႏွင္႔ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၅၀ဦးတို႔ ဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

၂ရက္ၾကာ က်င္းပမည့္ ဖိုရမ္တြင္ တက္ေရာက္သူ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဖိုရမ္၏ ေဆာင္ပုဒ္၊ ေရအရင္းအျမစ္ အေပၚ ဆက္တိုက္ျပဳႏိုင္ေသာ ေဖာ္ထုတ္အသံုးျပဳေရးႏွင္႔ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး၊ ေရေဘးဒုကၡႏွင္႔ မိုးေခါင္ေရရွားမႈ စီမံခန္႔ခဲြေရး၊ ေရ-စြမ္းအင္- စားနပ္ရိကၡာ ဆက္စပ္မႈ၊ ေရအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး စသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ နက္ရိႈင္းစြာ ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

   Webradio