• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ ရုပ္ရွင္ ျမန္မာ ေက်းရြာတြင္ ဝင္ေရာက္

(GMT+08:00) 2018-11-01 15:07:36

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ မဒဲကၽြန္းတြင္ ျမန္မာဘာသာ ေနာက္ခံစကားေျပာ တရုတ္ ရုပ္ရွင္ကား "ပင္လယ္နီ လုပ္ေဆာင္မႈ"(OPERATION RED SEA)၏ ျပသမႈသည္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ရက္ေန႔ညက ၿပီးဆံုးခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ တရုတ္ ရုပ္ရွင္ပဲြေတာ္ႏွင္႔ လဟာျပင္ျပ ရုပ္ရွင္ရံု-တရုတ္ ရုပ္ရွင္၏ လန္ဆန္ မဲေခါင္ခရီး" လႈပ္ရွားမႈ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီးျခင္းကို ေဖာ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

ယခုအႀကိမ္ ရက္၂၀ခန္႔ၾကာ တရုတ္ ရုပ္ရွင္ပဲြေတာ္ လႈပ္ရွားမႈကို ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ တရုတ္ သံရံုး၊ စီအာအိုင္ႏွင္႔ တရုတ္ ရုပ္ရွင္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း အုပ္စုတို႔ ပူးတဲြ က်င္းပျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ရုပ္ရွင္ကားမ်ားသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ ျပည္နယ္၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ အပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္ ၆ခုရွိ ေက်းလက္ေဒသမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ ရြာသူရြာသားမ်ား အတြက္ NEVER SAY DIE၊ Wolf Warriors 2ႏွင္႔ OPERATION RED SEA အပါအဝင္ ေကာင္းမြန္သည့္ တရုတ္ ရုပ္ရွင္ကား ၃ကားကို ျပသေပးၿပီး ေဒသခံ ပရိသတ္မ်ား၏ ႀကိဳဆိုမႈႏွင္႔ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈ ခံရကာ ရုပ္ရွင္ကားမ်ား ျပသမႈ အားလံုးတြင္ ေနရာထိုင္ခံု အလြတ္မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၄င္းရုပ္ရွင္ကားမ်ား အတြက္ ျမန္မာဘာသာ ေနာက္ခံ စကားေျပာ အသံသရုပ္ေဆာင္ လုပ္ေပးသည့္ ျမန္မာ ရုပ္ရွင္မင္းသမီး သီရိရွင္းသန္႔က တရုတ္ႏွင္႔ ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈတြင္ နီးစပ္မႈ မ်ားစြာရွိေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တရုတ္ ရုပ္ရွင္ႏွင္႔ တီဗီဇာတ္လမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင္႔ အေတြးအေခၚမ်ားကို ျမန္မာ ပရိသတ္မ်ားက ပိုမို လြယ္ကူစြာ သိရွိနားလည္ေစရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ တရုတ္ သံရံုး ယဥ္ေက်းမႈ သံမွဴး ထ်န္ရွမ္ထင္က ရုပ္ရွင္ကားမ်ား ေက်းလက္ေဒသ၊ လူေနရပ္ကြက္ႏွင္႔ ေအာက္ေျခေဒသမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ၿပီး သာမန္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ျပသေပးေၾကာင္း၊ ယင္းရုပ္ရွင္ပဲြေတာ္ လႈပ္ရွားမႈ က်င္းပျခင္းျဖင္႔ တရုတ္ႏွင္႔ ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပည္သူမ်ား အၾကားရွိ သိရွိနားလည္မႈႏွင္႔ သံေယာဇဥ္ကို ပိုမိုနက္ရိႈင္းေစၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ အစဥ္အလာ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ခ်စ္ၾကည္ေရးကို တိုးပြားေစကာ တရုတ္-ျမန္မာ ဘက္စံု ဆက္ဆံမႈ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ အက်ိဳးျပဳ စြမ္းေဆာင္မႈသစ္ ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

 

   Webradio