• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ျပည္သည္ ျမန္မာအား ျပန္လည္ တပ္ဆင္ျဖဳတ္ခ် ႏိုင္သည့္ အိမ္ရာ ၁၀၀၀ကို ေပးအပ္

(GMT+08:00) 2018-10-29 15:13:12

ယခုလ ၂၇က္ေန႔က တရုတ္ျပည္မွ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအား ျပန္လည္ တပ္ဆင္ျဖဳတ္ခ် ႏိုင္သည့္ အိမ္ရာ ၁၀၀၀ ေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနားကို ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ရန္ကုန္ သီလဝါ ဆိပ္ကမ္းတြင္ က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း၊ ၄င္းယာယီအိမ္ရာမ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြါသူ မ်ားကို ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးရန္ အတြက္ အသံုးျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တရုတ္ သံအမတ္ႀကီး ဟုန္လ်န္႔က ယင္းသည္ ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလက တရုတ္ျပည္မွ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအား ယာယီအိမ္ရာမ်ားကို ေထာက္ပံ႔ေပးအပ္ ခဲ႔သည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာဘက္မွ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ တစ္ဆင္႔တိုးေပးအပ္သည့္ ကူညီပံ႔ပိုးမႈ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြါသူမ်ားအား ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေပးရန္ ျမန္မာ အစုိးရမွ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈ အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလက တရုတ္ျပည္မွ ေပးအပ္ခဲ႔ေသာ ပထမအသုတ္ ယာယီအိမ္ရာမ်ား၏ အရည္အေသြး အေပၚ လြန္စြာ ခ်ီးက်ဴးေၾကာင္း၊ ၄င္းယာယီအိမ္ရာမ်ားကို တပ္ဆင္ ျဖဳတ္ခ်ရန္ႏွင္႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရန္ အလြန္ အဆင္ေျပ လြယ္ကူၿပီး လက္ေတြ႔ အသံုးခ်မႈ ရွိေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္ကို ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံရံုး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္႔ေဆြက ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပႆနာႏွင္႔ ပတ္သက္၍ တရုတ္ျပည္သည္ ျမန္မာကို မ်ားစြာသိရွိနားလည္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္သည္ ၄င္းျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ အတြက္ ျမန္မာျပည္အား လက္ေတြ႔က်က် ကူညီပံ႔ပိုးေနေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio