• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

မူဆယ္-မႏၲေလး ရထားလမ္း အေပၚ တရုတ္ႏွင္႔ ျမန္မာတို႔ လုပ္ႏိုင္ေခ် ေလ႔လာမႈ ျပဳလုပ္ၾက

(GMT+08:00) 2018-10-26 15:42:42

ယခုလ ၂၂ရက္ေန႔က တရုတ္ႏွင္႔ ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ေနျပည္ေတာ္တြင္ မူဆယ္-မႏၲေလး ရထားလမ္း လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ လုပ္ႏိုင္ေခ် ေလ႔လာမႈ စာခၽြန္လႊာကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ႔ၾကေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

၄င္းစာခၽြန္လႊာအရ ႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔သည္ အခ်ိန္ ၂ႏွစ္ကို အသံုးျပဳၿပီး ၄င္းလုပ္ငန္း အစီအစဥ္ အေပၚ လုပ္ႏိုင္ေခ် ေလ႔လာမႈကို ျပဳလုပ္ကာ လုပ္ႏိုင္ေခ် ေလ႔လာမႈ အစီရင္ခံစာကို ေရးသားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ အစုိးရသည္ ၄င္းအစီရင္ခံစာကို အေျခခံၿပီး ႏိုင္ငံတကာ တင္ဒါေခၚယူျခင္းကို ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင္႔ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္ႏွင္႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ တရုတ္ သံအမတ္ႀကီး ဟုန္လ်န္႔တို႔သည္ ထုိေန႔က က်င္းပေသာ လက္မွတ္ေရးထိုးခ်ဳပ္ဆိုပဲြ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကေၾကာင္း၊ ဝန္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္က ၄င္းရထားလမ္းသည္ မဟာဗ်ဴဟာအရ အလြန္ အေရးႀကီးၿပီး တရုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရး စႀကၤ ံ၏အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး စႀကၤ ံျဖစ္ၿပီးလွ်င္ စီးပြားေရး စႀကၤ ံျဖစ္ႏိုင္ကာ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို တြန္းအားေပး ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။

သံအမတ္ႀကီး ဟုန္လ်န္႔က Belt and Roadႏွင္႔ တရုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရး စႀကၤ ံ၏ ေလလံတင္ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ ျဖစ္သည့္ အေနျဖင္႔ မူဆယ္-မႏၲေလး ရထားလမ္းသည္ ျမန္မာ ေျမာက္ပိုင္း အေရးႀကီးၿမိဳ႕မ်ားႏွင္႔ စီးပြားေရး အခ်က္အခ်ာကို ျဖတ္ေက်ာ္ ဆက္စပ္ထားၿပီး ျမန္မာ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အားေကာင္းစြာ တြန္းအားေပးကာ ျမန္မာ ေျမာက္ပိုင္း ေဒသတြင္ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္မႈကို တိုးျမွင္႔၍ ေဒသတြင္း အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မႈ တည္ေဆာက္ေရးကုိလည္း တြန္းအားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရထားလမ္းသည္ Belt and Roadႏွင္႔ တရုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရး စႀကၤ ံကို ႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔မွ အတူတည္ေဆာက္ ေရး အတြက္ တြန္းအားသစ္ ျဖစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။

တရုတ္-ျမန္မာ ရထားလမ္းသည္ တရုတ္ျပည္ ကူမင္းၿမိဳ႕မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေပါက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း ရွည္လ်ားမႈမွာ ၄၃၁ကီလိုမီတာ ရွိမည္ ျဖစ္ကာ  ခန္႔မွန္းျမန္ႏႈန္းမွာ ကီလိုမီတာ ၁၆၀ရွိေၾကာင္း၊ ယခုတြင္ တရုတ္-ျမန္မာ ရထားလမ္း၏ တရုတ္ျပည္တြင္းရွိ ေနာက္ဆံုးအပိုင္း ျဖစ္သည့္ တာ႔လီ-ေရႊလီ ရထားလမ္းကို အပူတျပင္း ေဖာက္လုပ္ေနေၾကာင္း၊ ၂၀၂၂ခုႏွစ္တြင္ ေဖာက္လုပ္ၿပီးစီးမည္ဟု ခန္႔မွန္းရေၾကာင္း သိရသည္။

 

   Webradio