• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္-အာဆီယံ "ပင္လယ္ျပင္ ပူးတဲြ စစ္ေရး ေလ႔က်င္႔ပဲြ-၂၀၁၈"သည္ ေဒသတြင္း ေရတပ္ ကူးလူးဖလွယ္မႈကို တိုးျမွင္႔

(GMT+08:00) 2018-10-25 14:59:10

တရုတ္ႏွင္႔ အာဆီယံတို႔ ပထမဆံုး အႀကိမ္ အျဖစ္ က်င္းပေသာ ပင္လယ္ျပင္ ပူးတဲြ စစ္ေရး ေလ႔က်င္႔ပဲြသည္ ယခုလ ၂၄ရက္ေန႔က ဆိပ္ကမ္းႏွင္႔ ကမ္းေျခလႈပ္ရွားမႈ အဆင္႔၏ ေနာက္ဆံုးရက္သုိ႔ ေရာက္ရွိေၾကာင္း၊ တရုတ္၊ ဘရူႏိုင္း၊ စင္ကာပူ၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ ဖိလစ္ပိုင္ ေရတပ္မ်ားမွ စစ္သေဘၤာ ၈စင္းတြင္ ကူးလူးဖလွယ္ေရးႏွင္႔ လည္ပတ္ၾကည့္ရႈျခင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း၊ တစ္ႏိုင္ငံ၏ ေရတပ္မွ တပ္မွဴးတပ္သားမ်ားသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ စစ္သေဘၤာတြင္ လည္ပတ္ၾကည့္ရႈၿပီး ကူးလူးဖလွယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔ၾက ေၾကာင္း၊ တရုတ္ သတင္းဌာနမွ သတင္းအရ သိရသည္။

တရုတ္ ေရတပ္ သုေတသန အကယ္ဒမီမွ သုေတသီ၊ စစ္ေရး ပညာရွင္ က်န္းကၽြင္းရွဲ႕က ၄င္းကူးလူးဖလွယ္ေရး လႈပ္ရွားမႈျဖင္႔ စစ္ေရး ေလ႔က်င္႔ပဲြတြင္ ပါဝင္ၾကေသာ တပ္မွဴးတပ္သားမ်ား အၾကား အျပန္အလွန္ သိရွိနားလည္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္မႈႏွင္႔ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈကို တိုးပြားေစၿပီး ပူးတဲြ စစ္ေရး ေလ႔က်င္႔ပဲြ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ေရး အတြက္ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင္႔  ဆိပ္ကမ္းႏွင္႔ ကမ္းေျခလႈပ္ရွားမႈသည္ အလြန္ အေရးႀကီးၿပီး ပူးတဲြ စစ္ေရး ေလ႔က်င္႔ပဲြ၏ မရွိမျဖစ္ေသာ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ယခုအႀကိမ္ ပူးတဲြ စစ္ေရး ေလ႔က်င္႔ပဲြသည္ ၂၅ရက္ေန႔တြင္ ပင္လယ္ျပင္ ေလ႔က်င္႔မႈ အဆင္႔သို႔ ေရာက္ရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လာမည့္ ၂ရက္ အတြင္း သေဘၤာမ်ား တပ္ဖဲြ႔လိုက္ ဖဲြ႔စည္း၍ ဆိပ္ကမ္းမွ ထြက္ခြါျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ပူးတဲြ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး စသည့္ ေလ႔က်င္႔မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

   Webradio