• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ဝမ္ယိသည္ အာဆီယံ ၁၀ႏိုင္ငံမွ သံတမန္အရာရွိမ်ားႏွင္႔ ေတြ႔ဆံု

(GMT+08:00) 2018-10-23 15:21:14

ယခုလ ၂၃ရက္ေန႔က တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီဝင္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဝမ္ယိသည္ ပီကင္း ေတ်ာက္ယီြထိုင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဧည့္ေဂဟာတြင္ အာဆီယံ ၁၀ႏိုင္ငံမွ သံတမန္အရာရွိမ်ားႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုႏႈတ္ဆက္ခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရသည္။

ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုႏႈတ္ဆက္ရာတြင္ ဝမ္ယိက တရုတ္-အာဆီယံ ဆက္ဆံမႈသည္ တိုးတက္သည့္ အခ်ိန္ကာလမွ ရင္႔က်က္သည့္ အခ်ိန္ကာလသို႔ ေရာက္ရွိၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ဖက္တို႔သည္ တရုတ္-အာဆီယံ မဟာဗ်ဴဟာ မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံမႈ ထားရွိခဲ႔သည့္ ၁၅ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္ႏွစ္ကို အခြင္႔ေကာင္း အျဖစ္ ယူၿပီး အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈကို တစ္ဆင္႔    တိုးပြားေစၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို တိုးခ်ဲ႕ကာ တရုတ္-အာဆီယံ ဆက္ဆံမႈကို အဆင္႔သစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိရန္ လက္တြဲ တြန္းအားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔သည္ Belt and Road အဆိုျပဳခ်က္ႏွင္႔ "အာဆီယံ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ၂၀၂၅"၊ အာဆီယံ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ေရး စီမံကိန္းစသည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား အၾကား ညီညြတ္ေစေရးကို ဆက္လက္ တိုးျမွင္႔ကာ ပိုမိုမ်ားျပားသည့္ ႏွစ္ဖက္တို႔၏ လိုအပ္မႈမ်ားႏွင္႔ ကိုက္ညီေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

 

   Webradio