• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ရွန္ဟိုင္း သြင္းကုန္ ကုန္စည္ျပပဲြတြင္ ကုန္သည္မ်ားအတြက္ အထူး လွည္႔လည္ေရး ခရီးစဥ္ႏွင္႔ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ တြန္းအားေပးေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို က်င္းပေပးမည္

(GMT+08:00) 2018-10-11 16:02:41

        ပထမဆံုးအႀကိမ္ တရုတ္ႏိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ ကုန္စည္ျပပဲြကို ယခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ စတင္က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအႀကိမ္ ကုန္စည္ျပပဲြတြင္ ပါဝင္မည္႔ ကုန္သည္မ်ားအတြက္ အထူး လွည္႔လည္ေရး ခရီးစဥ္ ၄၅ ခုႏွင္႔ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ တြန္းအားေပးေရး လႈပ္ရွားမႈ အႀကိမ္ေပါင္း ၃၀ ကို က်င္းပေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းတို႔ျဖင္႔ ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕၏ စီးပြားေရးပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနကို မိတ္ဆက္ၿပီး ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕ႏွင္႔ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပဲြတြင္ ပါဝင္ေသာ စီးပြားကုန္သြယ္ေရးအဖဲြ႔အစည္း၊ ဌာနမ်ားအၾကား ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ တြန္းအားေပးေရးဆိုင္ရာ ကူးလူးဖလွယ္မႈႏွင္႔ ဆက္ဆံမႈကို တိုးျမွင္႔ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။

   Webradio