• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ဒုတိယအႀကိမ္ လန္ဆန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး တတ္သိပညာရွင္မ်ားအဖဲြ႔ ဖိုရမ္ က်င္းပ

(GMT+08:00) 2018-09-28 15:03:16

နဝမအႀကိမ္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း ဖိုရမ္ႏွင္႔ ဒုတိယအႀကိမ္ လန္ဆန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး တတ္သိပညာရွင္မ်ားအဖဲြ႔ ဖိုရမ္ကို မၾကာခင္က တရုတ္ျပည္ ယူနန္ျပည္နယ္ တာ႔လီတြင္ က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း၊ ၄င္းဖိုရမ္တြင္ လန္ဆန္-မဲေခါင္ ျမစ္ဝွမ္းေဒသ ရွိတရုတ္၊ လာအုိ၊ ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ ကေမၻာဒီးယားႏွင္႔ ဗီယက္နမ္ စသည့္ ႏိုင္ငံ ၆ႏိုင္ငံႏွင္႔ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံတို႔မွ ပညာရွင္မ်ားသည္ တရုတ္-အာဆီယံ ကံၾကမၼာ အသိုက္အဝန္း တည္ေဆာက္ေရးႏွင္႔ လန္ဆန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကေၾကာင္း တရုတ္ သတင္းဌာနမွ သတင္းအရ သိရသည္။

ယခုအႀကိမ္ ဖုိရမ္ကို ယူနန္ တကၠသိုလ္၊ တာ႔လီ တကၠသိုလ္ႏွင္႔ စင္ကာပူ အမ်ိဳးသား တကၠသိုလ္ အေရွ႕အာရွေရးရာ သုေတသနဌာနတို႔မွ ပူးတဲြ ဦးစီးက်င္းပၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအႀကိမ္ ဖိုရမ္သည္ တရုတ္-အာဆီယံ ကံၾကမၼာ အသိုက္အဝန္း၊ လန္ဆန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို ေဆာင္ပုဒ္ အျဖစ္ ထားၿပီး တရုတ္-အာဆီယံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဦးတည္ခ်က္သစ္ကို ေရွ႕ရႈကာ တိုးတက္ႀကီးထြားသည့္ အခ်ိန္ကာလတြင္ ဝင္ေရာက္ၿပီး ျဖစ္ေသာ လန္ဆန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး တည္ေဆာက္မႈ နည္းလမ္းကို စူးစမ္းေလ႔လာေၾကာင္း သိရသည္။

ယူနန္တကၠသိုလ္ ပါတီေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ယန္လင္က ယခုႏွစ္သည္ တရုတ္-အာဆီယံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံမႈထားရွိခဲ႔သည့္ ၁၅ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္ႏွစ္ ျဖစ္ၿပီး လန္ဆန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အေနႏွင္႔ ဖန္တီးေပးေရး အခ်ိန္ကာလမွ တိုးတက္ႀကီးထြားသည့္ အခ်ိန္ကာလတြင္ ဝင္ေရာက္ရန္ အတြက္ ေသာ႔ခ်က္က်ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။

တရုတ္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရးႏွင္႔ စီးပြားေရး စင္တာ ဒါရိုက္တာခ်ဳပ္ က်ိဳးခ်န္က Belt and Roadႏွင္႔ လန္ဆန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို လက္ေတြ႔ေဇာက္ခ်ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ တရုတ္ႏွင္႔ အာဆီယံ ၁၀ႏိုင္ငံတို႔ အတြက္ အက်ိဳးကို လက္ေတြ႔ေဆာင္ၾကဥ္းလာေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio