• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ဗီယက္နမ္ ပထမဆံုး ၿမိဳ႕ပတ္ ရထားလမ္း စမ္းသပ္ ဖြင္႔လွစ္

(GMT+08:00) 2018-09-25 16:05:14

ယခုလ ၂၀ရက္ေန႔က တရုတ္ျပည္မွ ေဖာက္လုပ္ေပးေသာ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္းကို ဟႏိြဳင္းၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ စမ္းသပ္ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ၄င္းရထားလမ္း၏ အရွည္မွာ ၁၃႕၅ ကီလိုမီတာ ရွိၿပီး ဘူတာရံု ၁၂ခုရွိေၾကာင္း၊ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးေငြ ပမာဏမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၈၆၈သန္းရွိေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

ဗီယက္နမ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင္႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုဝန္ႀကီး ငုယင္ယူတုန္က ၄င္းၿမိဳ႕ပတ္ရထား စမ္းသပ္ ေျပးဆဲြျခင္းကို စစ္ေဆးၾကည့္ရႈၿပီး ရထားစီး ရာတြင္ ၄င္းၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္း စမ္းသပ္ဖြင္႔လွစ္ျခင္းသည္ ၄င္းရထားလိုင္း တရားဝင္ စီးပြားျဖစ္ လည္ပတ္ျခင္း အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ခရီးမွတ္တိုင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ ေခတ္မီ ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလိုင္း တစ္လိုင္း ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား အတြက္ အဆင္ေျပၿပီး သက္ေတာင္႔သက္သာရွိေသာ သြားလာျခင္း နည္းလမ္း ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဗီယက္နမ္ႏွင္႔ တရုတ္ ႏွစ္ဖက္တို႔သည္ ဆက္လက္ ေႏြးေထြးစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး စမ္းသပ္ေျပးဆဲြသည့္ အဆင္႔ကာလတြင္ ထိန္းညွိမႈကို အဆက္မျပတ္ ျပဳလုပ္ၿပီး တရားဝင္ စီးပြားျဖစ္ လည္ပတ္မႈ အဆင္႔ကာလသို႔ တျဖည္းျဖည္း ကူးေျပာင္းဝင္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ယခုတြင္ ဟႏိြဳင္းၿမိဳ႕တြင္ အိမ္သံုးကိုယ္ပိုင္ကား ပမာဏ တစ္ေန႔တျခား တိုးပြားလာၿပီး ၿမိဳ႕တြင္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အေျခအေန ဆိုးရြားလာကာ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈႏွင္႔ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈ ျပႆနာလည္း တစ္ေန႔တျခား သိသာထင္ရွားလာေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕ပတ္ ရထားလမ္း ဖံြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ ၄င္းအေျခအေန ဆိုးရြားမႈကို ေလ်ာ႔ပါးေစ ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အကဲခတ္မ်ားက ယူဆၾကသည္။

   Webradio