• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ျပည္ ကူမင္းၿမိဳ႕ဆိုင္ရာ ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္ႏွင္႔ လာအို ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား ယူနန္သုိ႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိ

(GMT+08:00) 2018-09-21 15:18:51

ယခုလ ၂၀ရက္ေန႔က တရုတ္ျပည္ ယူနန္ျပည္နယ္ ဒုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး က်န္းကိုဟြာ သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္ႏွင္႔ လာအို ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား ကိုယ္စားလွယ္ အဖဲြ႔ကို ေတြ႔ဆံုႏႈတ္ဆက္ခဲ႔ေၾကာင္း တရုတ္ သတင္းဌာနမွ သတင္းအရ သိရသည္။

ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္ႏွင္႔ လာအို ၃ႏိုင္ငံသည္ တရုတ္ျပည္ ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင္႔ ေတာေတာင္ေရေျမခ်င္း ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း၊ ၁၉၉၃ခုႏွစ္ ဧၿပီလ၊ ၁၉၉၃ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလႏွင္႔ ၂၀၀၄ခုႏွစ္ ဧၿပီလက လာအို၊ ျမန္မာႏွင္႔ ဗီယက္နမ္ ၃ႏိုင္ငံသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ရံုးကို ေရွ႕ဆင္႔ေနာက္ဆင္႔ ထားရွိ၊ (သို႔) ျပန္လည္ထားရွိခဲ႔ ေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ႔သည့္ ၂၅ႏွစ္ အတြင္း လာအို ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ ၆ဦး၊ ျမန္မာ ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ ၉ဦးႏွင္႔ ဗီယက္နမ္ ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ ၅ဦးသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ လုပ္ကိုင္ခဲ႔ဖူးေၾကာင္း သိရသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္ အစုိးရ ႏိုင္ငံျခားေရးရာရံုးမွ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ယခုလ ၁၆ရက္ေန႔မွ ၂၀ရက္ေန႔အထိ ကူမင္းၿမိဳ႕ဆိုင္ရာ ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္ႏွင္႔ လာအို ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ ေဟာင္းမ်ား၊ ၄င္းတို႔၏ ဇနီးမ်ားႏွင္႔ သက္ဆိုင္ရာ သံတမန္ အရာရွိေဟာင္းမ်ား အပါအဝင္ ပုဂၢိဳလ္ ၂၆ဦးသည္ ကူမင္း၊ တာ႔လီ စသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ လည္ပတ္ၾကည့္ရႈၿပီး တရုတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင္႔ တံခါးဖြင္႔မႈ က်င္႔သံုးခဲ႔သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ အတြင္း ယူနန္ျပည္နယ္၏ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ကိုယ္တုိင္ ထိေတြ႔ခံစားၾကေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႔က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင္႔ တံခါးဖြင္႔မႈ က်င္႔သံုးျခင္းေၾကာင္႔ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ အေျပာင္း လဲႀကီး ေျပာင္းလဲလာေၾကာင္း၊ ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင္႔ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္ဟု သိရသည္။

   Webradio