• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

လန္ဆန္-မဲေခါင္ျမစ္ ႏိုင္ငံမ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းႏွင္႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဖိုရမ္ က်င္းပ

(GMT+08:00) 2018-09-14 15:01:39

လန္ဆန္-မဲေခါင္ျမစ္ ႏိုင္ငံမ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းႏွင္႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ဖိုရမ္ကို ယခုလ ၁၃ရက္ေန႔က တရုတ္ျပည္ ကြမ္ရွီးျပည္နယ္ နန္နင္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

ယင္းဖိုရမ္သည္ ၁၅ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-အာဆီယံ ကုန္စည္ျပပဲြ ႏိုင္ငံတကာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းႏွင္႔ အေထြေထြ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ တစ္ခု အပါအဝင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖိုရမ္၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာ "ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ နက္ရိႈင္းေစေရးႏွင္႔ အတူ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ တိုးျမွင္႔ေရး" ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လန္ဆန္-မဲေခါင္ ၆ႏိုင္ငံမွ အစုိးရ လုပ္ငန္းဌာန၊ လုပ္ငန္းသမဂၢ၊ သုေတသနဌာန၊ ေငြေၾကး လုပ္ငန္းဌာန၊ ကုမၸဏီႏွင္႔ မီဒီယာမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၃၀၀နီးပါး ၄င္းဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

   Webradio