• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ကေမၻာဒီးယား ခရီးသြား လုပ္ငန္း ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာ

(GMT+08:00) 2018-08-14 15:07:24

မၾကာခင္က ကေမၻာဒီးယား ခရီးသြား လုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ေသာ စာရင္းတြင္ ယခုႏွစ္ ပထမ ႏွစ္ဝက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံျခား ခရီးသည္ ၃သန္းခန္႔သည္ ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ ခရီးလွည့္လည္ၿပီး ယမန္ႏွစ္ အလားတူ အခ်ိန္ပိုင္း ကထက္ ၁၃ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးလာေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ ပထမ ႏွစ္ဝက္ပိုင္းတြင္ Angkor Watသည္ ႏိုင္ငံျခား ခရီးသည္ ၁သန္း ၅သိန္း ၄ေသာင္းကို လက္ခံၿပီး ယမန္ႏွစ္ အလားတူ အခ်ိန္ပိုင္း ကထက္ ၁၅႕၃၆ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးလာေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးတြင္ ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံ၌ ခရီးလွည့္လည္မည့္ ႏိုင္ငံျခား ခရီးသည္ စုစုေပါင္း ဦးေရမွာ ၆သန္း ၂သိန္း ရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ခုႏွစ္ကထက္ ၁၂ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးလာမည္ဟု ခန္႔မွန္းရေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္ဟု စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကေမၻာဒီးယား ျပည္တြင္း ထုတ္လုပ္မႈ စုစုေပါင္း ပမာဏတြင္ ခရီးသြားလာေရး ပမာဏ၏ အခ်ိဳးအစားသည္ ၁၂ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကေမၻာဒီးယားသည္ ႏိုင္ငံျခား ခရီးသည္ ၇သန္းကို ဆဲြေဆာင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ ဝင္ေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅ဘီလီယံကို ေဆာင္ၾကဥ္းလာၿပီး အလုပ္အကိုင္ ေနရာ ၁သန္းကို ဖန္တီးေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂���၃၀ျပည့္ႏွစ္ ေရာက္လွ်င္ ကေမၻာဒီးယား သည္ ႏိုင္ငံျခား ခရီးသည္ ၁၅သန္းကို ဆဲြေဆာင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယခု ကေမၻာဒီးယားသည္ ခရီးသြားလာေရး အေျခခံ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရးကို အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ မတ္လက ကေမၻာဒီးယားတြင္ အႀကီးဆံုး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ ျဖစ္သည့္ Siem Reap ေလဆိပ္သစ္ကို စတင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္၊ ကေမၻာဒီးယားသည္ တရုတ္ ခရီးသည္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံျခား ခရီးသည္မ်ား အေပၚ ပိုမို အဆင္ေျပေသာ ဗီဇာမူဝါဒကို က်င္႔သံုးေနေၾကာင္း စီအာအိုင္က ေဖာ္ျပသည္။

   Webradio