• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ေဂဟစနစ္အလွဆံုးရြာေလး

(GMT+08:00) 2018-08-14 15:00:26

        တရုတ္လို "စမ္းရွင္း"၊ ျမန္မာလို က်ယ္သံုးပြင္႔ လို႔ေခၚတဲ႔ ဒီရြာကေလးဟာ ယန္စီျမစ္ စီးပြားေရးဇုန္ ျမစိမ္းေရာင္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး စံျပဇုန္ျဖစ္တဲ႔ ခ်ဳန္ျမင္ကၽြန္းေပၚမွာ တည္ရိွပါတယ္။ က်ယ္သံုးပြင္႔ဆိုတာ ဟိုးေရွးေရွးတုန္းက ဒီရြာကေလးမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ႔ ငါးဖမ္းသမားမ်ားဟာ ေန၊ လ၊ က်ယ္မ်ားကို ၾကည္႔ၿပီး ငါးဖမ္းမႈကို စီစဥ္ေပးလို႔ အမည္ရရိွခဲ႔တာပါ။ အခုအခ်ိန္မွာ စနစ္တက် စီမံခန္႔ခဲြမႈျဖင္႔ ဒီရြာကေလးဟာ စိမ္းလမ္းစိုေျပၿပီး ေဂဟစနစ္ပတ္ဝန္းက်င္ အလြန္ေကာင္းမြန္တဲ႔ရြားကေလးတစ္ခု ျဖစ္လာေနၿပီ။

   Webradio