• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ျမစ္လယ္ ေရေလွာင္ကန္ဟာ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား ၁၃ သန္း အက်ဳိးရိွေစ

(GMT+08:00) 2018-08-14 14:54:46

        ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕ရိွ ယန္စီျမစ္ဆံုးပိုင္း ျမစ္ဝေဒသရိွ ခ်င္ေစာ္ရွားေရေလွာင္ကန္ဟာ အာရွတိုက္မွ အႀကီးဆံုး ျမစ္ဝ ေရတိမ္ ေရေလွာင္ကန္ျဖစ္ၿပီး ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား ေသာက္သံုးေရ ရရာေနရာျဖစ္ပါတယ္။

   Webradio