• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

အရပ္ဘက္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးကၽြမ္းက်င္သူမ်ား

(GMT+08:00) 2018-08-13 15:40:08

        အမိႈက္ေတြကို အမ်ဳိးအစားအလိုက္ ခဲြၿပီး ျပန္သိမ္းဖို႔အတြက္ အစိုးရဘက္က နည္းလမ္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ တြန္းအားေပးတဲ႔အျပင္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားကလည္း အမိႈက္ေတြကို ျပန္လည္းအသံုးျပဳဖို႔အတြက္ နည္းလမ္းအမ်ားအျပားကို စဥ္းစားတင္ျပၾကတယ္။

 

   Webradio